Spring naar inhoud

Ontwerp hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

januari 22, 2016

De provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Speerpunt hierin is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Belangrijke ontbrekende schakel in het HOV-netwerk is de verbinding tussen Station Haarlem en het Delftplein.

R Net
De gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een voorkeurstracé. Met als resultaat dat de gemeenteraad in juni van 2013 het tracé voor HOV tussen Station Haarlem en Delftplein heeft vastgesteld. Het tracé gaat lopen via de Rijksstraatweg en de bus gaat meerijden met het overige verkeer.
Het voorkeurstracé is de afgelopen maanden uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Bij het opstellen van dit ontwerp is nauw samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is niet alleen gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en betrouwbaarheid van de bus, maar ook naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren, met speciale aandacht voor het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Voor de gemeente is het belangrijk te weten wat bewoners en belanghebbenden hiervan vinden. Daarom is het Voorlopig Ontwerp vrijgegeven voor inspraak.

Het project HOV-Noord loopt van het Kennemerplein tot aan het Delftplein.
Belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • De bus rijdt mee met het overige verkeer.
 • Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst dus geen tram).
 • Er worden geen bestaande panden gesloopt.
 • De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:
  * Stipt & betrouwbaar
  * Hoge gemiddelde reissnelheid
  * Comfortabel
 • Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie “Veilige kruispunten HOV-Noord” benoemde kruispunten.
Informatieavond woensdag 27 januari

U kunt reageren op het Voorlopig Ontwerp per e-mail (noord@haarlem.nl), of per brief (gemeente Haarlem, Postbus 11, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. de heer G.F. Wesseling. Als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat ook graag.
De inspraaktermijn loopt van woensdag 13 januari 2016 tot woensdag 24 februari 2016. Op woensdag 27 januari is een informatieavond over het project in Ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem. De informatieavond start om 19:00 uur en is afgelopen om 21:00 uur.

Contact

APPM en Goudappel Coffeng werken namens de gemeente Haarlem aan het ontwerp van HOV-Noord. Voor uw vragen en suggesties kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen met Rik Panman van APPM.

Telefoonnummer:  023 – 5621630
E-mail:  mailto:panman@appm.nl

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: