Skip to content

Lepeltjes met vermelding naam Schoten

Stichting Historisch Schoten houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Schoten, nu Haarlem-Noord, door historische kennis en verhalen te vergaren en te archiveren, maar ook door de gemeente Haarlem aan te sporen de laatste resterende monumenten van Schoten voor verval te behoeden. De Stichting biedt momenteel lepeltjes aan, met de naam Schoten in twee varianten met een afbeelding van een wapen er op.  Ze zijn verkrijgbaar voor € 5,00 per stuk.  u kunt per mail bestellen: historischschoten@gmail.com.

Gevelsteen van het raadhuis aan de Rijksstraatweg.

Gevelsteen 15-03-2016. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Begin maart 2017 is de gevelsteen uit het voormalige raadhuis aan de Rijksstraatweg verwijderd. De steen is vergaan en restauratie is niet meer mogelijk. Het was niet moeilijk de oude steen te verwijderen, omdat deze voor een deel los in de nis stond. Dankzij de inzet van Stichting Geveltekens wordt nu hard gewerkt aan een replica, die over niet al te lange tijd zal worden geplaatst. Het oude raadhuis zelf heeft vorig jaar enige tijd in de steigers gestaan, voor werkzaamheden aan het dak. De gevel was al eerder onder handen genomen. Het gebouw zal
er na plaatsing van de steen weer geheel opgefrist bij staan en weer jaren mee kunnen. 

Gemeente Schoten 90 jaar geleden door Haarlem geannexeerd.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Stichting Historisch Schoten gedenkt in 2017, dat het  90 jaar geleden is, dat het dorp Schoten door de gemeente Haarlem werd geannexeerd. Haarlem was uit haar jasje gegroeid en er was nauwelijks ruimte om binnen het gebied van de oude stad nieuwe huizen te bouwen. Inwoners van Haarlem vestigden zich noordelijk van het station. Haarlem zag met lede ogen aan, hoe haar burgers uitweken naar wijken als de Patrimoneumbuurt en het Kleverpark. Het grondgebied van Schoten raakte in snel tempo bebouwd, mede door de vestiging van grote industrieën aan het Noorder Buiten Spaarne. Hier werden enorm veel arbeiders gevraagd en daarvoor werden zelfs noodwoningen neergezet o.a. aan het Julianapark en de Ged. Schalkburgergracht, spoedig gevolgd door arbeiderswoningen in de Transvaalbuurt en de Indischebuurt. Het inwoners aantal groeide in rap tempo. In het oude dorp woonden destijds 600 zielen. Dat aantal groeide in zeer korte tijd naar ruim 20.000. Er moest dus iets gebeuren. Daarom werden nieuwe wijken gebouwd op Schotens grondgebied. De gemeente Schoten was niet bij machte deze groei bij te houden, met aanleg van straten, riolering, straatverlichting, elektriciteit gas enz. Het groeide Schoten al snel boven het hoofd. Men had nog geprobeerd door het bouwen van een eigen gasfabriek extra inkomsten te genereren, maar dat eindigde in een financieel debacle, mede  als gevolg van fraude. Om die reden diende Haarlem een verzoek in om het oude dorp te mogen annexeren. In 1927 was het zo ver. Schoten bestond niet meer en ging op in Groot Haarlem.       

Het oude dorp werd gesaneerd en bebouwd. De oude dorpskern boven de Jan Gijzenkade, omring door boerderijen, was verkrot. Mensen leefden er in onbewoonbare huizen. Daklozen hadden een onderkomen gevonden in het oude Rechthuis en de oude school aan de Rijksstraatweg. Met ferme hand werden de oude bouwsels gesloopt, werd de Rijksstraatweg aanzienlijk verbreed en verschenen nieuwe woonwijken. Het was gedaan met Schoten. Het raadhuis, dat in 1907 was gebouwd werd politiepost. Momenteel zijn in het pand tijdelijke gebruikers gehuisvest. 

10.602 Rijksstraatweg

De klok in het gebouw, die in goede conditie verkeert, staat om onbekende redenen al jaren stil. De vervallen gevelsteen, waarop het wapen van Schoten is afgebeeld, is door de Stichting Geveltekens uit het pand verwijderd en wordt binnenkort vervangen door een replica. Met dit soort ingrepen blijft Schoten zichtbaar. 

Bron foto’s: Het Noord-Hollands Archief.  Foto gasfabriek: v. Roon.

 

Gedicht (2014) voor Thon Fikkerman, opperstadgsgids van Haarlem 1936 – 6/2/2015

2015-03-04-09-55-16_thonf

HAARLEMDIER                

een gedicht van Willemien Spook

 

 er dribbelt driftig een man door de stad

een staart van mensen aan zijn gat

met een rugzak op zijn muggenrug

gaat hij van poort tot poort en terug

 

hij wijst omhoog en omlaag en opzij

de staart doet precies hetzelfde als hij

en zegt o wat oud en hé wat is dat

en o wat is dit toch een mooie stad

 

de staart die stelt steeds stadse vragen

waar de man steevast antwoord op weet

hij tovert ze uit zijn grijze hoofd en

is zijn antwoord niet compleet

 

dan raadpleegt hij thuis zijn enorme dossier

met knipsels over Haarlems wel en wee

hij kent alle sloppen en krochten hier

is een uitstervend soort Haarlemdier

 

van wie ze ontdekken zullen later

door zijn aderen stroomt Spaarnewater

zijn mond spreekt louter muggenpraatjes

zijn hartslag verslaat de Damiaatjes

 

meer dan heel houten Haarlem dat kan

ziet het ene oog van Fikkerman

naar Bomans eindig ik mijn betoog

och had iedereen maar één zo’n oog

Rechter: Bouw woningen Delftplein mag doorgaan

De plaatsing van tijdelijke sociale huurwoningen voor statushouders aan het Delftplein mag doorgaan. De rechter heeft omwonenden in het ongelijk gesteld. Wel verdient de wijze waarop de gemeente het besluit heeft genomen, niet de schoonheidsprijs, stelt de rechter. Het besluit van burgemeester en wethouders om sociale huurwoningen neer te zetten voor statushouders en Haarlemmers met een smalle beurs, is niet goed voorbereid stelt de voorzieningenrechter in zijn vonnis. Aanvankelijk zouden er tachtig woningen komen, ineens werden dat er 160 waardoor bewoners aan het Delftplein zich overvallen voelden. Ook plaatst de rechter kritische kanttekeningen bij de hantering van de parkeernorm. Volgens omwonenden zijn er niet voldoende waarborgen dat er genoeg parkeerplaatsen komen voor de nieuwe bewoners. De buurt is bang voor parkeeroverlast. De gemeente gaat uit van tachtig parkeerplaatsen, als dat te weinig blijkt te zijn komen er nog eens veertig bij. Tot slot is er kritiek op het verkeersbeleid. Het is rond het Delftplein al behoorlijk druk. Kritiek van de politie is terzijde geschoven door de gemeente. Advocaat Lucinda Hoogewerf stelt dat de bewoners die de rechtszaak hebben aangespannen redelijk tevreden zijn met de uitspraak. Het verzoek om het besluit op te schorten is weliswaar afgewezen maar er is wel een goede belangenafweging gemaakt, stelt ze. ,,De rechter erkent dat de gemeente in aanloop dingen heeft gedaan in de besluitvorming die niet de schoonheidsprijs verdienen. De bewoners voelden zich niet netjes behandeld. Aanvankelijk was het plan veel kleiner, ineens werd het veel massaler. Bewoners voelden zich niet gehoord door de gemeente. De rechter geeft ze daarin deels gelijk.” Ook de parkeernorm deugt niet. De gemeente stelt dat er bij de tijdelijke gestapelde woningen die tien of vijftien jaar blijven staan, tachtig parkeerplaatsen nodig zijn. Als dat te weinig blijkt dan komen er nog eens veertig plekken bij. ,,Er zijn normen en er is beleid en daaruit blijkt dat je moet uitgaan van 123 parkeerplaatsen”, stelt Hoogewerf.

Bron: Haarlems Dagblad, Annalaura Molducci – 18-11-2016.

impressie   bovenaanzicht

Een artist impressie van de bebouwing. Het werk wordt uitgevoerd door een bedrijf uit Vroomshoop gevestigd in Drenthe.  Kennelijk zijn er in Noord-Holland geen bouwbedrijven die deze klus kunnen uitvoeren.

Meer water zorgt voor droge voeten in het Schoterbos

Het Schoterbos is een geliefd park, maar het heeft wel een probleem: wateroverlast. Regenwater kan niet goed weg, dus de grond blijft vaak te vochtig. Dat betekent niet alleen natte voeten voor bezoekers, maar ook zieke bomen in het park. Groot onderhoud en een nieuwe inrichting van het Schoterbos moeten een eind maken aan het waterprobleem. Tegelijkertijd wordt het park mooier en gezelliger gemaakt. De plannen liggen klaar en wie wil, kan tot eind november nog zijn mening geven. Om een idee te krijgen hoe het vernieuwde park eruit komt te zien, was er op zaterdag 22 oktober een rondleiding. Bezoekers kregen ter plekke uitleg, zoals over het eiland dat straks ontstaat door de aanleg van extra parkvijvers. Op het nieuwe eiland liggen de school- en volkstuinen. Na afloop kreeg iedereen een flyer én een formulier voor bezwaren of ideeën. “Wij vinden iedere mening belangrijk, want het park is er voor de bezoekers. De inspraak nemen we dus heel serieus. Als een idee haalbaar is, nemen we dat mee in het ontwerp”, legt Karen Voors uit. Zij is als omgevingsmanager onderdeel van het projectteam. Ook landschapsarchitect Stephen Tas van Buro Sant en Co hoort bij dat team. Hij maakte het ontwerp voor het nieuwe Schoterbos. Het park is een jaar of tachtig oud; de aanleg begon net na 1930. In die tijd was een park goed genoeg als je er een stukje kon lopen. Tegenwoordig willen we dat er in een park van alles te zien en te doen is. “Het Schoterbos wordt straks meer één geheel, met een parkweide en een stelsel van fietspaden en wandelpaden”, zegt Tas. “En heel belangrijk: uiteindelijk komen er meer bomen te staan dan nu.” Wat was zijn grootste uitdaging bij het ontwerp? “Het waterprobleem verhelpen. En het klinkt misschien raar, maar dat doen we juist door meer water in het park aan te leggen. Regenwater wordt dan op meer plekken opgevangen en afgevoerd via een verbinding met de Jan Gijzenvaart. Dat is een natuurlijke oplossing, net als bijvoorbeeld heuvels om regenwater af te voeren. Er ligt een oud drainagesysteem in het Schoterbos, maar dat werkt niet meer. Wij zochten oplossingen in de natuur zelf, zonder apparaten.” Voor de toekomst zijn er nog meer ideeën voor het park. Zo wil de Stayokay een kleine camping aanleggen en hoopt scoutinggroep Brigitta een plek in het park te krijgen. “Daar gaat het in deze fase niet over, voor die plannen komt er een apart traject waarin ook met de omgeving wordt gesproken”, benadrukt Voors. Het voorlopig ontwerp is te bekijken op www.haarlem.nl en in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De inspraakperiode loopt tot en met 27 november.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het Schoterbos in wintertooi, december 2006.

Start bouw Westhof bij Ripperdakazerne.

De bouw van de appartementen De Westhof op het Ripperdaterrein in Haarlem is donderdag 3 november 2016 van start gegaan. Wethouder Jeroen van Spijk heeft rond 15.30 uur op feestelijke wijze de officiële handeling verricht namens het college van B&W. Een heus kanon werd afgeschoten en spoot confetti over het terrein. Onder het genot van een hapje en drankje hadden de toekomstige bewoners alle gelegenheid alvast kennis te maken met hun nieuwe buren. De transformatie van het terrein van de voormalige Ripperda Kazerne nadert haar voltooiing met de ontwikkeling van De Westhof, 38 luxe appartementen gelegen achter het gerestaureerde, monumentale Hoofdgebouw, centraal op het kazerneterrein. Het terrein van de voormalige Ripperda Kazerne is de afgelopen jaren omgetoverd tot een geliefde woonwijk aan de rand van het centrum van Haarlem. De wijk onderscheidt zich als binnenstedelijk woongebied door een ruime opzet en een goed doordachte inpassing van nieuwbouw tussen de bestaande monumenten. De Westhof  (ook wel het Spiegelgebouw genoemd, omdat het als het ware gespiegeld is aan het Hoofdgebouw) sluit hier naadloos op aan.

14947403_512678025606654_405035957884511299_n   de-westhof

Klik op een afbeelding voor een vergroting