Spring naar inhoud

Laatste kans voor monumentale stolpboerderij in Haarlem: “Alle hens aan dek”

Er leeft nog een koppeltje schapen in de oudste stolpboerderij van Haarlem. Maar eigenlijk kan er niet meer geboerd worden in het half ingestorte monument. Al sinds 2005 zijn alle plannen in de prullenbak beland, waardoor het 17e-eeuwse pand gered zou kunnen worden. Maar nu gloort er nog een laatst sprankje hoop. De wijkraad en Erfgoedvereniging Heemschut zetten alles op alles om dat nu echt voor elkaar te krijgen. 

De wijkraad Vondelkwartier in het uiterste noorden van de stad staat niet te springen om de oplossing die nu op tafel ligt. Het gaat namelijk om het omstreden project van een opvanglocatie Skaeve Huse voor Haarlemmers die door hun overlastgevende gedrag niet meer in een reguliere wijk kunnen wonen. Daarvoor is het land van de monumentale boerderij aangewezen door de gemeenteraad. 

De gemeente Haarlem heeft bij de keuze voor deze locatie bepaald dat met het project de oude monumentale boerderij op dit stuk grond wel opgeknapt moet worden. En wijkraad voorzitter Thea de Roos – Van Rooden vindt dat wel een heel belangrijke voorwaarde, hoewel ze nog steeds niet staat te springen om de Skaeve Huse.
“Maar ik denk dat die opvang nog heel lang kan duren, misschien wel pas in 2026, als het er ooit komt”, denkt  De Roos.  “Alleen de restauratie kan niet wachten tot 2026, dus alle hens aan dek, direct beginnen daarmee.” Erfgoedvereniging Heemschut heeft nu ook in een brief aangedrongen bij de gemeente om de boerderij te redden voordat het helemaal instort.   Een groot obstakel in dit plan is dat de boerderij eigendom is van Staatsbosbeheer, die het in erfpacht heeft gegeven aan het Recreatieschap Spaarnwoude. En die heeft geen geld voor de restauratie. Erfgoedvereniging Heemschut vindt nu dat de gemeente Haarlem het pand snel moet overnemen. En niet pas als het project Skaeve Huse helemaal rond is, nee nu. Omdat het niet alleen de laatste monumentale boerderij in de gemeente is, vindt Peter Koppen van Heemschut. “Het is vooral uniek doordat ‘ie nog in het landschap staat en Haarlem heeft nergens anders meer boerenlandschap.” Een nazaat van de laatste boerenfamilie huurt nog het voorhuis en hij heeft wijkraadvoorzitter Thea de Roos laten weten dat er steeds meer waardevolle spullen verdwijnen, zoals met de handgemaakte tegeltjes. Volgens haar moet er dus snel actie ondernomen worden om nog te redden wat er te redden valt. “Doe er een hek omheen, doe er een glazen bol omheen”, roept ze op. “Maar bewaar het en knap het op.”

Tentoonstelling Patrimonium buurt 100 jaar

Tentoonstelling in het ABC architectuurmusuem, Groot Heiligland 47. 20 september 2021 tot 9 januari 2022.

Honderd jaar geleden werd ten noorden van het Haarlemse centrum, net buiten het bolwerk, de wijk Rozenhagen gebouwd door de gereformeerde woningstichting Patrimonium. De totaalopzet, een soort tuindorp met 318 arbeiderswoningen, vijf winkelwoningen en 81 middenstandswoningen, werd ontworpen door de Amsterdamse architecten T. Kuipers en A. Ingwersen. De architectuur van de wijk die nu bekend staat als Patrimoniumbuurt kent nagenoeg allemaal dezelfde karakteristieke bouwstijl en toont gelijkenissen met die van de Amsterdamse School.

Het 100-jarig jubileum is voor het ABC aanleiding om aandacht te besteden aan deze bijzondere buurt middels een expositie maar ook met onder meer lezingen en excursies.

Schoterbos renovatie tweede fase

Bron: Haarlems Dagblad 23-8-2021
De werkzaamheden van de tweede fase van de opknapbeurt van het Schoterbos – het park in Haarlem-Noord – gaan volgende week beginnen. Om dit in te luiden worden er straatnaamborden van unieke materialen geplaatst.

In juni 2019 is de eerste fase van het nieuwe Schoterbos opgeleverd. Het park wordt omgegooid en opgeknapt om het aantrekkelijker te maken om in te recreëren en sporten. Tijdens de tweede fase worden onder andere de fiets- en voetpaden, het groen en de speeltoestellen aangepakt.

Olifantsgras
Het uit Afrika afkomstige gras wordt gekweekt rond Schiphol om daar onder meer de luchtkwaliteit te verbeteren. Net als andere planten en bomen onttrekt de groei van de plant CO2 uit de lucht. Gebruik van olifantsgras als grondstof voor een straatbord is een duurzame primeur in Nederland. Het bord zal komen te staan aan de Jan Gijzenkade, ter hoogte van de voetgangersbrug over de Jan Gijzenvaart.

Koelboxen
Maar een van gras gemaakt bord is niet het enige. Wethouder Rog zal ook een straatnaambord van een ander ongebruikelijk materiaal plaatsen: gerecyclede koelboxen voor het coronavaccin. Deze koelboxen mogen maar één keer gebruikt worden en moeten daarna vernietigd worden. Door het plastic te hergebruiken, krijgen ze een nieuw leven en hoeven ze niet verbrand te worden. Hergebruik tot straatnaamborden voor in het park is een initiatief van Spaarnelanden.

De werkzaamheden in het park zijn naar verwachting in het voorjaar van 2022 klaar.

OPROEP WIJKRAAD VONDELKWARTIER:

GEMEENTE RED BOERDERIJ NOORD AKENDAM VAN DE ONDERGANG! GEEF RESTAURATIE PRIORITEIT,
WACHT NIET OP BOUW SKAEVE HUSE.

Aanleiding:

Advies- en onderzoeksbureau RAAP heeft in opdracht van de wijkraad Vondelkwartier een cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar het boerderijcomplex Noord Akendam aan de Vergierdeweg 452-454 in Haarlem.[1]

De wijkraad kon het raadsbesluit, om ten noordoosten van deze boerderij een zestal Skaeve Huse, (met bergruimte, afvalcontainers, fietsenstalling, een gebouw voor een toezichthouder met parkeerplaatsen, een aanrijlaan en lantaarnpalen waarvoor bomen en struiken plaats moeten maken) voor onaangepaste Haarlemmers te bouwen, moeilijk rijmen met de status van gemeentelijk monument van dit, helaas vervallen, boerderijcomplex. Daarom besloot de wijkraad adviesbureau Raap te vragen een onafhankelijk cultuur-historisch onderzoek in te stellen naar boerderij Noord Akendam.

Aanbevelingen onderzoeksrapport Raap:

  1. Om de huidige cyclus van verval te doorbreken is het van belang het gehele boerderijcomplex duurzaam te restaureren en het een (maatschappelijke) herbestemming te geven.
  2. Met deze restauratie kan het boerderijensemble – ondanks de bouw van de Skaeve Huse -aanzienlijk herkenbaarder en beleefbaarder gemaakt worden.
  3. Met een zorgvuldig ingepast ontwerp van de Skaeve Huse is het mogelijk de meeste cultuurhistorische waarden te behouden en mogelijk zelfs te versterken.
  4. Ook zonder de bouw van Skaeve Huse is het voorkomen van verder verval van de boerderij aanbevolen om de nog aanwezige waarden te behouden.

Reactie wijkraad op rapport:

  1. Ook na dit onderzoek blijft de wijkraad tegen de bouw van Skaeve Huse op dit terrein. Vanaf de beoogde locatie is er weliswaar geen sprake meer is van vrij zicht, maar onze praktische bezwaren blijven. De huizen komen te dicht bij de sportvelden, de begraafplaats en de huidige woonbebouwing te staan.
  2. Het onderzoek bevestigt dat het vijf voor twaalf is voor boerderij Noord Akendam.  Als de restauratie niet op korte termijn wordt aangepakt is het complex rijp voor de sloop.
  3. Daarom roept de wijkraad de gemeente op dit boerderijcomplex op korte termijn duurzaam te restaureren en niet te wachten op de eventuele bouw van de Skaeve Huse. Mochten die huizen er ooit komen, dan is dat vermoedelijk na een jarenlange procedure. Daar kan deze broodnodige restauratie niet op wachten.
  4. Als maatschappelijke openbare herbestemming denken wij aan een informatiecentrum van Staatsbosbeheer, in samenwerking met de Stichting Historisch Schoten en Vereniging Behoud Hekslootpolder. Ook kunnen ruimten aan derden worden verhuurd.

[1] RAAP is een advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland. Zij adviseren overheden, bedrijven en particulieren bij projecten op het gebied van ondermeer infrastructuur, cultuurhistorie, erfgoedbeleid, waterbeheer en natuurontwikkeling.

De overleden bewoonsters van het hofje In den Groenen Tuin liggen niet langer in een anoniem graf

Met een soepel gebaar besprenkelde priester Bob van Oploo de gedenksteen. Het wijwater druppelde op begraafplaats Sint Barbara omlaag over het beeldhouwwerk van Tobias Snoep.

Jan Willemink en Michaëla Bijlsma onthullen de gedenksteen.

© Foto United Photos/Toussaint Kluiters. Bron: haarlems Dagblad Arnold Aarts

Even eerder was de steen onthuld door Michaëla Bijlsma en Jan Willemink, respectievelijk bewoonster en regent (bestuurder) van het hofje In den Groenen Tuin. Bijlsma onderzocht afgelopen jaar de geschiedenis van de bewoonsters van het hofje tussen de Warmoesstraat en de Lange Veerstraat.

Door begraafplaatsbeheerder Rob Lagerweij van R.K. Begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein in Haarlem-Noord was Bijlsma op het spoor gezet van de laatste rustplaats van 45 hofdames, die vanaf begin vorige eeuw tot en met halfweg de jaren zestig op Sint Barbara werden bijgezet in een gezamenlijk graf. Dankzij de gedenksteen is het perk waarin ze begraven liggen niet langer anoniem.

Terug bij het hofje wachtte regent Jan Willemink een verrassing. Wethouder Floor Roduner reikte hem een koninklijke onderscheiding uit. De 67-jarige Heemstedenaar werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de hofjes in Haarlem. Ook is hij penningmeester van de Stichting Landelijk Hofjesberaad.

WOONKANSEN VOOR JONGEREN AAN HET WATER

Vlakbij de Schoterbrug en naast het nieuwbouwproject ‘Land in Zicht’ kochten Wibaut samen met AIVM een perceelvan circa 1.500 m2 aan de Spaarndamseweg. Deze mooie locatie aan het Haarlemse Spaarne is een fantastische plek om een woongebouw te realiseren volgens het 1828-concept: Het plan is nog in ontwikkeling. Het gaat om betaalbare huurwoningen voor jongeren, met gedeelde voorzieningen. Zij kochten de grond aan de Spaarndamseweg 13 van netbeheerder Liander. Er staat een transformatorhuis dat niet meer in gebruik is.  Het ontwerp bestaat uit een  woongebouw met 7 bouwlagen met daarin circa 140 woningen voor jongeren en ruimte voor collectieve voorzieningen. Onderin het gebouw is plek voor een horecavoorziening. De openbare kade wordt, op verzoek van de gemeente, breder dan nu het geval is. De gemeente heeft de globale plannen voor de bouw opgenomen in de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg en heeft een startnotitie (agendapunt 14) opgesteld met daarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Het plan is uitgewerkt binnen deze vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Het stedebouwkundig ontwerp is tijdens een aantal (online) bijeenkomsten met de buurt besproken en heeft tot 14 mei ter visie bij de gemeente gelegen. Een bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning zijn de laatste noodzakelijke stappen voordat er gebouwd kan worden. Deze mooie plek aan het Spaarne is onderdeel van het ‘ontwikkelgebied Spaarndamseweg’. In dit gebied wil de gemeente Haarlem ongeveer 650 extra woningen toevoegen, de openbare ruimte verbeteren met meer groen, meer voorzieningen toevoegen (sport, onderwijs, horeca) en de verbinding met de stad te verbeteren. Meer informatie over 1828 vindt u op www.1828groep.nu. Jongeren die interesse hebben in een woning in een 1828-vestiging kunnen zich inschrijven op www.1828.nu

Nieuwe sporthal Haarlem: en de naam is geworden…

Haarlemmers mochten meedenken over de naam van de nieuwe sporthal in Haarlem-Noord. De uitslag is nu bekend: Begin 2022 opent de Yvonne van Gennip Hal. Donderdag 29 juli 2021

Yvonne van Gennip is een van de succesvolste schaatsers van Nederland. Ze won op de Olympische Winterspelen in 1988 drie keer goud. De schaatsster vindt het heel ‘cool’ dat de sporthal haar naam krijgt. “Dat het publiek mij heeft gekozen, ik ga nog net niet zweven, waar heb ik dat aan te danken.” Dat juist deze sporthal in Haarlem-Noord haar naam krijgt vindt ze helemaal bijzonder: “Ik heb hier mijn eerste turnlessen gekregen, gymles en heb natuurlijk heel veel herinneringen aan de buurt!”

Naam nieuwe sporthal Haarlem

Alle Haarlemmers konden een suggestie insturen voor de naam en dat werd massaal gedaan. Uit de vele inzendingen is door een jury uiteindelijk een lijst van vier namen voor de Haarlemse sporthal vier namen voor de Haarlemse sporthal gemaakt die vaak zijn genoemd. Dat waren Bavo Hal, Ed Koper Hal, Yvonne van Gennip Hal en Sinnevelt Hal. Daarop kon iedereen weer stemmen. In totaal zijn er 2.121 stemmen uitgebracht op de vier namen. De meeste gingen dus naar de Yvonne van Gennip Hal.

Wanneer sporthal Haarlem klaar?

De sporthal is een ontwerp van AG-architects. De bouw is in volle gang en de planning is dat deze in december 2021 klaar is. Begin 2022 wordt de hal feestelijk geopend. De hal gaat gebruikt worden voor topsport volleybal en schoolgym. 

Bron: gemeente Haarlem

Portiekflats Delftwijk maken plaats voor nieuwbouwsociale huurwoningen.

Bron: Haarlems Dagblad Wessel Mekking © Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Weer is Haarlem een aantal portiekflats armer. In Delftwijk maken acht van dit soort gebouwen plaats voor nieuwbouw. Aan de Gerard van Eckerenstraat en de Aart van der Leeuwstraat is de sloop in volle gang.

De naoorlogse woongebouwen zijn verouderd en voldoen volgens corporatie Pré Wonen niet meer aan de eisen van deze tijd. In totaal maken 224 sociale huurwoningen, 24 garages en 4 bedrijfsruimtes plaats voor ongeveer 280 nieuwe huurhuizen. Het nieuwbouwproject in Haarlem-Noord is ’De Schrijvers’ gedoopt.

De bouw van het eerste nieuwe woningcomplex gaat begin 2022 van start. Dit gebouw wordt neergezet door HSB Bouw. Bewoners van de vier westelijke portiekflats zijn verhuisd naar wisselwoningen in de andere woongebouwen, die later worden gesloopt, of wonen elders in Haarlem.

In de nieuwbouw komen vooral appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters op de woningmarkt, alleenstaanden en senioren. Een klein aantal van de nieuwe woningen heeft vier kamers en is dus bestemd voor gezinnen. Huurders die terug willen keren naar de nieuwbouw, krijgen voorrang. De toename van het aantal sociale huurwoningen in Delftwijk past in de gemeentelijke ambitie om in het westelijk deel van de stad dit soort huizen toe te voegen.

De collectieve voortuinen van de huurders blijven behouden. Om zestien markante pluimiepen aan de Jan Prinslaan beter tot hun recht te laten komen, komt op de plek van te slopen garageboxen geen nieuwe bebouwing. De openbare ruimte wordt verbeterd.

Koeien Schoterveenpolder krijgen olijfwilgenbos voor de schaduw

Bron en foto: Haarlems Dagblad.
Vorig jaar oktober begonnen bewoners in de buurt van de Schoterveenpolder een handtekeningenactie met als doel geld in te zamelen voor een constructie die schaduw kan bieden aan de koeien, die ’s zomers onbeschermd in de brandende zon staan. De Schoterveenpolder ligt vlakbij de Kleverlaan en is bekend om de mooie molen. De koeien zijn van boer Kneppers. Het weiland is van de gemeente Haarlem.

Onder aanvoering van Suza en Mare gingen bewoners op de regenachtige Dierendag 2020 langs bij adressen in de van Heussensstraat, Van Dortstraat, Jan Haringstraat, Veenbergplein en Veenbergstraat. Ze haalden maar liefst 180 handtekeningen op, maar in verband met corona ging de overhandiging aan de toenmalige CDA-wethouder Snoek niet door. Inmiddels is Snoek – bij het CDA kunnen de poppetjes snel wisselen – vervangen door Rog.

De buurtbewoners Marc Hannou en Jacqueline van den Broek (moeder van Suza en Mare) zijn ook op komen draven deze vrijdagmiddag. Zij kennen elkaar door hun vrijwilligerswerk voor de Partij voor de Dieren in Haarlem. ,,De afgelopen zomers waren zeer warm’’, vertelt Hannou. ,,Vandaar dat we een schaduwplek willen voor de koeien. Anders krijg je onnodig dierenleed, dat je gemakkelijk kunt voorkomen. Ook koeien hebben last van hittestress als de temperatuur boven de 25 graden uit komt.’’

Het plan om een simpel bouwwerk te maken van wat palen met daarop een dakje, leed schipbreuk omdat een dergelijke constructie conflicteert met het ’windrecht’ van de molen. De ecoloog van de gemeente Haarlem heeft echter meegedacht: hij heeft geadviseerd een ecologisch verantwoord olijfwilgenbosje te planten in het weiland aan de zijde van de Van Dortstraat. Dat gebeurt in het najaar. ,,Het is deze zomer dus nog even afzien voor de koeien, helaas’’, zegt Van den Broek spijtig. Maar de buurt is wél dik tevreden dat de gemeente in elk geval heeft meegedacht om tot een oplossing voor de zwetende koeien te komen.

En die zijn er waarschijnlijk ook blij mee, hoewel ze niet meer kunnen doen dan boe! roepen.

André van der Vecht (1943-2021) De wandelaar die Haarlem massaal in het hart sloot

Geboren: Haarlem, 23 december 1943
Overleden: Haarlem, 29 juni 2021

Elke dag gaat hij naar perron 1A van station Haarlem. Zoals gewoonlijk met zijn gedachten in het verleden, ziet hij hoe vader en moeder hem op achtjarige leeftijd weer op de trein zetten. Samen met begeleidende juffen worden de kinderen met een geestelijke beperking voor een zomerverblijf van vijf weken overgebracht naar Zonneoord in het groen bij Ede. Tot kort voor zijn overlijden betreedt André van der Vecht, de bekendste wandelaar van Haarlem, dagelijks perron 1A. Wie kent hem eigenlijk niet. De man die hardop pratend door de stad loopt. Meestal zijn de woorden niet speciaal aan iemand gericht. Je hoeft ook niets terug te zeggen, want André spreekt en leeft in een andere tijd.

Zijn zus Yvonne vertelt: ,,André was vanaf zijn geboorte beperkt en is altijd op het niveau van een zevenjarige gebleven. Daarnaast was hij sterk autistisch. We woonden aan de Schoterweg en André bleef bij onze moeder achter toen de andere kinderen het huis uit gingen. Na het overlijden van onze moeder wilde hij beslist niet het huis uit. Een instelling vond hij vreselijk. Toen is een van de broers boven hem gaan wonen en verzorgde de financiën. Wij zorgden voor het eten, de kleding en hielden in de gaten dat hij ’s avonds wel op tijd thuiskwam.’’

Na een lang verblijf in het speciaal onderwijs gaat André aan het werk in een wasserij. Eerst in Haarlem, maar na de fusie van het bedrijf moet hij met de bus naar Alkmaar waar hij tot aan zijn vervroegde pensioen blijft werken. Uit zijn jeugd heeft André een enorme fascinatie voor treinen overgehouden. Als Yvonne en haar man Ton hem meenemen naar het spoorwegmuseum in Utrecht, weet hij precies het type trein, de wagon en de houten bank aan te wijzen waarop hij zat tijdens de reis naar Zonneoord. Ton: ,,We zijn ook met hem naar Zonneoord geweest. Daar wees hij meteen naar het raam waarachter hij sliep.’’

Dagen verlopen bij André in vaste patronen. ’s Morgens in alle vroegte op en aan de wandel. Tegen het ontbijt terug naar de de Schoterweg en deze krant lezen. Na zijn werkzame leven wordt ook de rest van de dag vooral ingevuld met wandelen, praten en een uurtje zwemmen in de Planeet. Ton ging een keer met hem mee naar het overdekte zwembad. ,,Hij liep daar vooral te mijmeren en opeens ging hij naar een groepje ouderen. Die gaven hem een koekje. O, dat deden ze al jaren, vertelden ze. Later hoorden we dat André tijdens zijn wandelingen ook bij de visboer, de slager en de cafetaria die hij onderweg naar het centrum passeerde, iets kreeg.’’

Pas na zijn overlijden wordt duidelijk dat eigenlijk heel Haarlem hem kende. Heel Haarlem? Als Ton ziet hoe André op de Schoterweg recht op een drietal zeer orthodox geklede moslima’s afstapt, houdt hij zijn hart even vast. ,,Hé André!’’, klinkt het vrolijk en luid vanonder de sluiers. ,,Hij maakte totaal geen onderscheid tussen mensen’’, vertelt Ton.

André overlijdt kort nadat er hartproblemen zijn vastgesteld. Nog bruin van de dagelijkse buitenlucht, een glimlach op het gezicht en met een mooi spoorpetje op de kist wordt hij opgebaard. Op social media betuigen Haarlemmers massaal hun medeleven aan de man die ze in hun hart hebben gesloten.

Over de doden is een rubriek waarin het leven wordt beschreven van onlangs overleden bekende en minder bekende mensen.

Bron: stadsredactie@haarlemsdagblad.nl