Spring naar inhoud

175 jaar Parochie Schoten

De parochiegemeenschap Schoten bestaat 175 jaar. De Mariakerk aan de Rijksstraatweg maakt daar deel van uit. Hoe lang nog, is de vraag. Het rooms-katholieke erfdeel der natie slinkt. De Mariakerk wordt genoemd als een van de kerken die binnen afzienbare tijd hun deuren moeten sluiten. Grootste angst: de gemeenschap gaat naar de knoppen. ,,Maar we hebben wél een jaar vol festiviteiten gepland. Daar gaan we gewoon mee door’’, zegt Wil Eskes van de kerkelijke beheerscommissie. ,,Katholieken vormen een gemeenschap, waarin feesten in hoog aanzien staan. Dat laten we ons niet afnemen. Het is niet óns besluit, maar je kunt niet heen om het gegeven van de doorzettende teruggang van kerkgangers en een steeds hoger oplopende gemiddelde leeftijd.’’

Voor wie hoort dat zijn parochie, 175 jaar oud, misschien wordt opgeheven, staat het leven en dat van de hele kerkgemeenschap van de Mariakerk in Haarlem-Noord behoorlijk op z’n kop. Het is nog niet zo ver. Het is pas een aanbeveling van de adviesstuurgroep aan het bestuur van de Franciscus-parochie in oprichting, een nieuw samenwerkingsverband van katholieke kerken in Haarlem-Noord, IJmuiden, Driehuis en Santpoort.

Sinds enige tijd is in de kerk een foto-expositie ingericht over de 175-jarige parochiegemeenschap Schoten. Een kerkganger werpt er zondag voor de Woord- en Communieviering een blik op en mompelt voor hij de bank inschuift: ,,Nostalgie krijg je dan, hè… Ja, ja, ja ja…’’

Bert Caspers is al 28 jaar lid van kerkkoor Te Deum Laudamus. Ook hij beseft wat er straks verandert ,,De samenkomstplek valt weg. Een kerk verderop is toch niet je eigen gebouw. Geloven doe je samen, maar als de binding weg is…’’

Wil Eskes weet waar straks mogelijk de grootste pijn zit: ,,De onderlinge contacten vallen weg als je niet meer samenkomt in die omgeving die je met z’n allen in 175 jaar hebt opgebouwd. Dopen, trouwen, sterven, dat zijn gebeurtenissen die je met elkaar beleeft. Weet je dat we hier nog ons eigen kerkhof hebben? Er is een team dat daar wekelijks voor zorgt. Maar als er geen kerk meer is, raakt het geloof in de vergetelheid.’’
Accent

Diaken John Versteeg, die zondagmorgen in de woord- en communiedienst voorgaat, deelt de zorgen, al legt hij het accent op het bij elkaar houden van de geloofsgemeenschap.

,,Vanuit het bisdom is er natuurlijk een grotere samenhang. Haarlem-Noord staat niet op zichzelf. Er wordt ook gekeken naar IJmuiden, Velsen, Santpoort, de regio in brede zin. We zitten in een overgangsperiode van onzekerheid, die je pas kunt wegnemen als er definitieve besluiten vallen.’’

Tot die tijd houdt de Mariakerk er geloof in. Vanwege het jubileumjaar is er een volle kalender met feestelijke activiteiten. Zondag 30 juni komt bisschop Jos Punt de Heilige Mis opdragen.

Nieuwe Facebook groep “over Schoten en Haarlem-Noord.

Stichting Historisch Schoten heeft een Facebook pagina gemaakt met de naam: “Over schoten en Haarlem-Noord”. Het is een aanvulling op de website. Deze besloten groep groep wordt beheerd door Stichting Historisch Schoten. Niet alleen kan men hier foto’s plaatsen , maar ook informatie vragen over personen of situaties die op de foto te zien zijn. Ook kan men hier gegevens met elkaar uitwisselen. Er zijn per buurt mappen aangemaakt, waar foto’s in geplaatst kunnen worden.

Geniet van wat er te zien is en nodig Facebook vrienden uit, die op welke manier dan ook een band met het oude dorp Schoten, thans Haarlem-Noord hebben, om mee te kijken naar alles wat hier te zien is, door lid te worden van de groep. Niet leden kunnen niet meekijken, omdat de groep een besloten karakter heeft. De groep bestaat sinds 13 mei 2019.

In het midden onder Foto’s is het bestand met reeds geplaatste foto’s te vinden. Zo is te zien, of een foto die met wil plaatsen, er misschien al staat. Ook kan men foto’s ook door ons laten plaatsen. Mail ze dan s.v.p. naar historischschoten@gmail.com.

Natuurlijk is het leuk om te reageren, maar doe dit altijd respectvol. Hou reacties onderwerp gericht. Als er een bericht is, waartegen bezwaar kan bestaan, neem dan even contact met ons op, maar ga het niet onder de foto zetten. Leden die anderen afkraken worden zonder pardon verwijderd. Er zijn groepsregels en die zijn te vinden bij “bestanden”. Die zijn er voor geval van nood, lees ze wel even door voor dat wordt begonnen.
Reclame is ook niet toegestaan. Daarvoor zijn andere groepen. Uitzondering vormen culturele evenementen en dergelijke.

Stichting Historisch Schoten is benieuwd naar de reacties en wenst alle leden alvast veel plezier met deze groep!Facebook front

Molenaarshuisje Schoterveense molen aardgasloze voorbeeldwoning

Molenhuisje-03-Kim-Nooij-min

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af! Om Haarlemmers te helpen in het zoeken naar oplossingen voor gasvrij wonen, kunnen bewoners terecht in de voorbeeldwoning bij de Schoterveense molen.
De woning is eind 2018 feestelijk geopend. De molenaarswoning naast de Schoterveense molen is duurzaam verbouwd. De gemeente is eigenaar van deze woning en gaf de Huizenaanpak de opdracht de woning gasvrij te maken. De Huizenaanpak is een samenwerkingsverband van vakmensen die Haarlemmers een aanbod per woningtype bieden. Met o.a. een warmtepomp, ventilatiesysteem, lage temperatuurverwarming en zonnepanelen op het dak van het Nova College is de woning gasvrij. Molenaarster Joyce Beneker huurt de woning van de gemeente.

De woning is een voorbeeldwoning van de Huizenaanpak. Haarlemmers die duurzaam willen verbouwen en graag willen kijken hoe dat er uitziet, kunnen op afspraak het molenaarshuisje bezoeken. De gemeente is blij met de opening van de voorbeeldwoning: ,,De gemeente geeft graag het goede voorbeeld in het gasvrij maken van Haarlem. Al onze gemeentelijke panden gaan we verduurzamen. Het molenaarshuisje is een voorbeeld hiervan. De woning laat ook de samenwerking zien die we met de Huizenaanpak hebben. Nu kunnen Haarlemmers bij een woning terecht waar allerlei maatregelen zichtbaar zijn zoals ventilatie, warmtepomp en lage temperatuur verwarming.

De woning is iedere maandag (oneven weken) en iedere vrijdag (even weken) geopend van 16.00 tot 17.00 uur en is op afspraak te bezoeken. Plan je bezoek aan de voorbeeldwoning  www. huizenaanpak.nl/contact/voorbeeldwoning of mail naar showroom@huizenaanpak.nl of bel 085-2220420.

Kijk en vergelijk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is een nieuwe uitgave verschenen van Stichting Historisch Schoten.
Na eerdere uitgaven over het Vondelkwartier, de Frans Halsbuurt en omgeving,
en de geschiedenis van Schoterweg 92 – 94, is er nu een boekje verschenen getiteld
‘Kijk en Vergelijk’.
Hierin worden oude foto’s uit het voormalige Schoten, thans Haarlem-Noord, getoond in vergelijk met meer recente situaties. Het boekje zal 8 mei a.s. verkrijgbaar zijn tijdens de donateursavond van Historisch Schoten in de Hof van Eden (19.30 – 21.30) en natuurlijk bij boekhandel Gillissen.

Aanleg van de Noorderhout

56931812_2020146558287460_9177987035833565184_o

De aanleg van de Noorderhout, nu Schoterbos geheten en het Noordersportpark
In 1927 annexeerde de gemeente Haarlem de gemeente Schoten. Met de inlijving van Schoten kreeg Haarlem voldoende ruimte om verder uit te breiden. Om te voorkomen dat het hele gebied zou worden volgebouwd werd gesteld dat er een tweetal groenstroken van oost naar west moet worden gehouden.
De eerste was er al. Dit was de Algemene Begraafplaats en de stadskweektuin.
De tweede was gepland ten zuiden van de Jan Gijzenvaart.
Een van de aanknopingspunten was de aanwezigheid van het voetbalveld van HFC. De ander was het Zwitsers chalet. Beide werden opgenomen in de plannen voor het volkspark. Vanaf het begin was duidelijk dat het park diverse functies moest herbergen voor de bewoners van de omliggende wijken. Het moest op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
Na diverse plannen (1926, 1927, enz.) werd er in 1934 een definitief plan voor de ontwikkeling van de hele Noorderhout aangenomen in de gemeenteraad. Het sportgedeelte zou moeten lopen in het zuidoostelijk deel tot het Schotervoetpad. Het noordwestelijk deel werd wandelpark met o.a. speelweiden en een vijver.
Het Noordersportpark was in 1936 klaar en ook een deel van het wandelpark.
Het werk aan het park werd deels uitgevoerd als een werkproject in de werkverschaffing voor werklozen. Ook het rosarium met pergola en zitbanken aan de kop van de visvijver is in het kader van een werkproject gemaakt.
Opvallens is,  dat de oorspronkelijk aangelegde Mr. Jan Gerritszlaan rechtstreeks naar het pand van de jeugdherberg liep. In feite liep de eerste aanleg van deze laan over het terrein dat nu de doetuinen vormt. Vandaar natuurlijk dat er nogal eens een steen gevonden wordt op het complex!

In het noordelijk deel van het gebied lag ook het eerste complex van de volkstuinvereniging ZWN dat later richting Vergierdeweg is verplaatst. Overigens is de naam van deze vereniging bijzonder (Zonder Werken Niets) als je leest dat het grootste deel van de tuinders in de beginfase werkeloos was….
Tijdens de oorlogsjaren 1940-45 lag het werk aan het park stil. Erger nog: in feite verdween een groot deel van de aanplant, de grasmat van de voetbalvelden en de houten tribune van het stadion. Na de oorlog begon met dus weer met forse moed het hele terrein opnieuw uit te bouwen. In 1953 kwam er de kinderboerderij De Schoterhoeve. De schooltuintjes kwamen steeds meer in gebruik. In 1960 werd de laatste fase van aanleg aangepakt. De Mr. Jan Gerritszlaan werd meer naar het zuiden verlegd naar de huidige situatie. Afgelopen jaar is opnieuw groot onderhoud gepleegd en beschikt Haarlem-Noord over een prachtig wandel en recreatiepark.

bron www. schotertuin.nl

Plaquet van beeldje Noorder Sportpark verdwenen

beeldje

Bronsdieven hebben het plaquet van het beeldje in het Noorder Sportpark geroofd. Het beeldje was een eerbetoon aan Mr. Jan Gerritsz, “den strijder tegen maatschappelijken nood”, zoals de tekst op het plaquet luidde. Een van de motoren achter de ontwikkeling van Schoten naar een moderne stadswijk van Haarlem was Mr. Jan Gerritsz. Hij was wethouder in Haarlem van 1928 tot aan zijn dood in 1936. Hij werd bekend om zijn strijd tegen de werkloosheid van de jaren 30 en stond aan de wieg van het Schoterbos. Terecht staat er een beeld van hem aan de kop van de vijver.

Herstel boerderij Akendam-Noord

tekening

In de editie van het Haarlems Dagblad van begin dit jaar 2019 stond een artikel over de ontwikkelingen rond de oude stolpboerderij Noord-Akendam, of wat er nog van over is. Een deel van het complex is een bouwval. Bureau Huibrechtse & Koster Consultants heeft voor de nieuwe eigenaar en initiatiefnemer Nieuw Akendam B.V. een plan gemaakt voor herbouw en het hergebruik van de boerderij. Een plan, dat op de valreep van 2018 bij de gemeente Haarlem is ingediend. Noord-Akendam was een van de zeven Ambachtsheerlijkheden, die werden samengevoegd tot de gemeente Schoten. De heerlijkheid “Adickendam” wordt al in de 14e eeuw vermeld. De oorsprong van de boerderij ligt in de 17e eeuw. Het exacte bouwjaar is niet bekend. De stolpboerderij werd in 1875 aanzienlijk uitgebreid met ondermeer een knechtswoning. Dit deel wordt nu nog steeds bewoond door een nakomeling van de laatste boer die hier zijn bedrijf uitoefende. Er wordt een reconstructie gemaakt van de originele stolpboederij met wat eigentijds aanpassingen. De knechtswoning wordt opgeknapt. In de boerderij moet een maatschappelijke voorziening komen. Van een oud bakhuisje in de tuin en een schuurtje zijn nog slechts restanten over. Er komt een nieuw bakhuisje en een andere schuur voor in de plaats. Naast het boerderijcomplex is ruimte voor twee nieuwe gebouwen, die met hun schuine kappen de uitstraling van een schuur krijgen.

Links op de tekening zijn beide nieuwe gebouwen te zien, ontworpen met veel glas. Er zou o.a. een restaurant in gevestigd kunnen worden met een groot aangrenzend terras. Er is al veel belangstelling voor. Er zouden bijvoorbeeld ook bijeenkomsten worden gehouden na afloop van een uitvaart op de nabij gelegen begraafplaatsen. Dat die nieuwe schuren erbij komen, is noodzakelijk om de restauratie te kunnen realiseren. Belangrijk is, dat de stolpboerderij behouden blijft. Het is het enig overgebleven exemplaar van het Schotertype. De andere zijn allemaal ten prooi gevallen aan de grootschalige woningbouw op Schotens grondgebied. Dat de boerderij wordt herbouwd is voor Stichting Historisch Schoten belangrijk, evenals het behoud van het boerenlandschap er omheen. Hier is nog te zien, hoe het oude Schoten er honderd jaar geleden uitgezien heeft, met de Vergierdeweg nog als een landweggetje.

 

Akendam Noord

 

Gevelsteen in voormalige Frans Hals Bioscoop

Goed nieuws van Nieuwe Gracht Producties.
Michaëla Bijlsma en Eric Coolen gaan aan de slag met hun vierde gevelsteen in Haarlem. Het ontwerp hiervan is inmiddels goedgekeurd. De steen komt in de gevel van de voormalige Frans Hals Bioscoop, de huidige Fonteinkerk. Net als bij Villa de Olifant zullen Michaëla Bijlsma en Eric Coolen in een openbare ruimte aan de steen werken. Toeschouwers zijn hierbij van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Nieuwe Gracht Producties (www.nieuwegrachtproducties.com).steen

Gevelrestauratie van voormalig stadhuis Schoten

Op 23 en 24 mei werd de gevelrestauratie van het voormalig raadhuis van Schoten aan de Rijksstraatweg 24 afgerond met de plaatsing van compleet nieuw zandstenen reliëf.

In 2017 attendeerde Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem de gemeente erop dat het natuursteenwerk van het voormalig raadhuis van Schoten toe was aan een restauratie, De boogtrommel met een zandstenen reliëf boven het trappenhuisvenster moest zelfs compleet vernieuwd worden. Het reliëf bevat het wapenschild van Schoten, omgeven door loofwerk en een banderol (smalle tekstband). De natuurstenen zuiltjes van het voorgevelkozijn op de begane grond moesten ook worden vernieuwd. Alleen het leeuwtje kon op een sobere manier nog gerestaureerd worden, In opdracht van de afdeling Vastgoed voerde restaurator/beeldhouwer Tobias Snoep de restauratie uit.

V0rige week zijn het leeuwtje en reliëf geplaatst samen met de natuurstenen zuiltjes. Een staaltje vakmanschap waardoor het voormalig raadhuis in ere is hersteld.

In 1906 werd een aanvang gemaakt met de bouw van het raadhuis in Schoten. Het oude raadhuis aan de Vergierdeweg 52 werd (door de uitbreiding van het Schoterkwartier)te klein. Bovendien verkeerde het in slechte staat van onderhoud. Aan de bouw van het nieuwe raadhuis ging een discussie vooraf, op welke pek het zou moeten verrijzen, In Schoten, het Schoterkwartier, of nog zuidelijker. Uiteindelijk werd gekozen voor de plek, waar het nu nog steeds te vinden is, Rijksstraatweg 24. Het nieuwe raadhuis, met de tegenoverliggende burgemeesterswoning werd opgeleverd in 1907. Lang heeft het gebouw niet als raadhuis gediend; na twintig jaar werd Schoten bij Haarlem ingelijfd en  moest voor het gebouw een andere bestemming worden gezocht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boekje te koop over Het Frans Halsplein en omgeving.

boekje

De jongste uitgave van Stichting Historisch Schoten is verkrijgbaar. Het boekje gaat over het Frans Halsplein en omgeving. Het toont een deel van de geschiedenis van dit stadsdeel in oude en nieuwe foto’s, kaartjes en krantenknipsels. U leest over de ontwikkeling van het voormalig exercitieveld met de Kennemerpoort tot het Frans Halsplein met fontein. De bouw en sloop van de Frans Halsbioscoop en Café Burgers, van waaruit veel mensen moesten vertrekken voor het rijexamen en waar ooit een schietbaan te vinden was. U ziet tekeningen over de verkeerssituaties destijds, foto’s van de Schoterweg en de omgeving van de Schotersingel. Het boekje is samengesteld door Harry van Beelen en is te bestellen per e-mail en bij boekhandel Gillissen & Co.