Spring naar inhoud

Transparant Havenkantoor,  Het ontwerp van het nieuwe havenkantoor.

ontwerp voor het nieuwe Havenkantoor

De ontwerpers noemen het een Werktuig van de verbeelding. De vakjury die zich moest buigen over de inzendingen wisten ze al unaniem achter zich te krijgen. VLOT architecten won de prijsvraag voor het nieuwe havenkantoor van Haarlem.

Burgemeester Jos Wienen maakte woensdag namens de vakjury het winnende ontwerp feestelijk bekend. Onder de leiding van stadsarchitect Willem Hein Schenk is er gekozen voor een ontwerp van een jong architectenbureau dat zich verantwoordelijk voelt voor de impact van gebouwen.

De vakjury in het rapport: ,,Met het oog op duurzaamheid en ecologie is overal over nagedacht. Het gebouw kan lang mee en er wordt met deskundigheid gesproken over onder meer nestkasten, groen dak, vleermuizen en aandacht voor vissen. Met dit plan kan Haarlem met een bijzonder gebouw, met een bijzondere functie, op een bijzondere plek worden verrijkt.’’

De transparante onderzijde van het ontwerp en het doorzicht naar de overkant van het water gaf de doorslag. De charme van het doorzicht maakt het gebouw iconisch, aldus de jury.

Burgemeester Jos Wienen is enthousiast over het nieuwe havenkantoor. ,,Het is echt nodig dat Haarlem een nieuw havenkantoor krijgt. Het huidige gebouw is natuurlijk erg charmant, maar als havenkantoor niet meer van deze tijd. Ook gelet op de groei van alle havenwerkzaamheden is dit een uitstekende oplossing.’’

Oktober vorig jaar schreef de gemeente de Prijsvraag Drijvend havenkantoor Haarlem met boothuis uit onder architecten. Uit de 99 inzendingen is uiteindelijk het plan Werktuig voor de verbeelding van VLOT architecten geselecteerd door een vakjury, technische jury en een publieksjury.

Het is de bedoeling dat de verdere ontwikkeling snel gaat. De omgevingsvergunningen en aanbestedingsprocedure zijn opgestart in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit havendienstmeesters. De planning is dat het nieuwe havenkantoor eind 2023 in gebruik is.

Het nieuwe drijvende havenkantoor moet aan een aantal eisen voldoen en daar heeft VLOT architecten goed op ingespeeld, aldus de jury. Het ontwerp moest aansprekend, haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zo mogen de bouwkosten niet boven de 1,6 miljoen euro uitkomen en moet het gebouw energieneutraal zijn in gebruik.

Het nieuwe drijvende havenkantoor komt aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord, tegenover de Klimmuur. Het huidige havenkantoor ligt ter hoogte van de Kloppersingel. Het kantoorgebouw is te klein geworden en heeft groot onderhoud nodig. Voor renovatie en uitbreiding zou de fundering vernieuwd moeten worden en dat zou uiteindelijk tot hogere kosten leiden dan een nieuw gebouw op een andere plek.

Haarlem wil het ook mogelijk maken om alle beweegbare bruggen op afstand te bedienen. Om het besturingssysteem van de bruggen te huisvesten is een nieuw havenkantoor noodzakelijk. Het verouderde havenkantoor krijgt een nieuwe bestemming. Het idee is dat het een andere gemeentelijke functie krijgt, of verkocht of verhuurd wordt. Tevens bestaat de kans dat het een monumentale status krijgt.

Bron: Haarlems Dagblad Jacob van der Meulen.

Johannes Passion in de Adelbertuskerk

Doulce Memoire zingt,
Danshuis Haarlem danst,
Concerto d’Amsterdam speelt:

de Johannes Passion van J.S. Bach

Naast de overvloed aan uitvoeringen van de Mattheüs-Passion heeft ook Bachs Johannes-Passion steeds grotere bekendheid gekregen. Weliswaar is de Johannes minder bekend dan de Mattheüs, maar beknopter, dus korter, compacter en dramatischer.

Doulce Memoire gaat een bijzondere uitvoering van deze passie op het podium zetten, waarbij de oude muziek van Bach verbeeld zal worden door moderne dans: een primeur! Choreografe Haya Maëla heeft speciaal voor onze concerten een moderne choreografie geschreven op de prachtige klanken van J.S. Bach.

Wij verheugen ons dan ook enorm op de bijzondere samenwerking met de musici van Concerto d’Amsterdam, de jonge dansers en danseressen van

Danshuis Haarlem en vijf prachtige, jonge solisten. Dit alles onder de bezielende directie van Felix van den Hombergh.

Data concerten:
2 april 2022 19u30
3 april 2022 15u00

Adelbertuskerk Rijksstraatweg 26 2022 DA Haarlem

kaarten te bestellen via: https://www.doulcememoire.nl

Buren braakliggend terrein Haarlem maken eigen plan: “Grasveld en wat bomen om in te verstoppen”

3 februari 2022, 07.31 uur · Aangepast 3 februari 2022, 11.03 uur · Door Geja Sikma

Petrochemisch bedrijf Sonneborn / Witco aan de Spaarndamseweg in Haarlem.
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF / JOS FIELMICH (1949)

Na elf jaar worden er eindelijk plannen gemaakt voor één van de braakliggende terreinen aan de Spaardamseweg in Haarlem-Noord. De gemeente wil op verschillende locaties langs het Spaarne in totaal 650 woningen plaatsen. Maar buren van de voormalige Sonnebornfabriek willen dat er op ‘hun’ terrein zo min mogelijk gebouwd wordt en er ruimte blijft voor een park. Want juist deze wijk is de meest versteende buurt van Haarlem. 

De gemeente Haarlem is zich terdege bewust van het moeilijke dilemma van bouwen op juist deze locatie, zo is te lezen in de startnotitie. In het kader van de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren 10.000 woningen te bouwen, is elke open plek in de stad van grote waarde voor het oplossen van de woningnood.

Maar de Indische buurt kampt ook met een groot tekort van openbaar groen. “Gemiddeld heeft Haarlem zo’n 28 procent openbaar groen”, weet buurtbewoner Monique van Alphen. “En hier hebben we maar drie procent.” De cijfers haalt ze uit een Haarlems onderzoek naar de bevolkingsdichtheid per vierkante meter per wijk uit 2016 (Haarlem in Cijfers, red.). Samen met andere buurtbewoners vormt ze groep ‘Buren van Sonneborn’. 

“Ik zie hier een mooi park voor me”, vertelt Bob Witjes, buurtbewoner die ook meedoet met de bewonersgroep. Het terrein is nu met hekken afgezet. Hier stond tot 2011 een petrochemische fabriek. Projectontwikkelaar VORM heeft de grond in 2016 gekocht om er  woningen te realiseren, waarvan de helft in de sociale huursector.

De buren willen meepraten, meedenken en meebeslissen over dit plan, want zij willen dat het terrein voor twee derde ‘met bomen, struiken en stukje gras wordt aangekleed, waar mensen op kunnen liggen’, verwoordt Witjes zijn ideaalbeeld. “En met bomen waar je je in kunt verstoppen”, vult Monique aan. 

Ze weet heel goed dat er flink wat woningen nodig zijn om de enorme wachtlijsten voor huurwoningen in Haarlem weg te werken. “Maar het kan niet zo zijn dat we nu alles vol bouwen en dat door hittestress en klimaatveranderingen het hier straks onbewoonbaar wordt, omdat het hier teveel versteend is.” En buurman Bob denkt dat het aantal van 650 woningen dat de gemeente in dit deel van de stad wil laten bouwen, wel gehaald kan worden, ook als deze locatie als park wordt ingericht. 

“Het kan niet zo zijn dat door hittestress het hier straks onbewoonbaar is”

MONIQUE VAN ALPLEN, BUURTBEWONER

De eerste schetsen van de projectontwikkelaar, waar de raadscommissie zich vanavond voor het eerst over buigt, laten wel ruimte voor groen zien, maar niet openbaar. Het lijkt meer een binnentuin van een appartementencomplex. De Buren van Sonneborn hopen met hun eigen visie de politiek te kunnen overtuigen van hun plan. Naast een park van ongeveer 8.000 vierkante meter is er volgens hen nog wel ruimte voor 42 woningen voor starters, gezinnen en ouderen. 

Bob denkt dat de gevarieerde groep buurtbewoners genoeg expertise in huis heeft om mee te kunnen praten. “En wij weten als wijkbewoners goed wat hier nodig is.” Monique denkt dat de belangen van de buurt net zo belangrijk zijn als de belangen van de projectontwikkelaar. “Die wil natuurlijk zoveel mogelijk woningen neerzetten, maar na vijf jaar is hij weg. Wij als bewoners zitten dan nog jaren met het resultaat.”

De gemeenteraad van Haarlem zal een afweging moeten maken of de stadse belangen voor het oplossen van de woningnood opwegen tegen een oververhitte, versteende wijk. 

Boekje over de geschiedenis van de Patrimoniumbuurt

Een uitgave van Stichting Historisch Schoten over de vroegste geschiedenis van de Patrimoniumbuurt, die vorig jaar 100 jaar bestond. Natuurlijk wordt de tuinderij Rozenhagen van Zocher in het boekje beschreven, maar ook Het Kikkertje, de Werf Conrad en de Sodafabriek worden niet vergeten. De ontwikkeling van de wijk, de vestiging van bedrijven en de toename van de werkgelegenheid komen aan bod. De prijs is €10,00.

Het is te bestellen via e-mail: historischschoten@gmail.com

U kunt ook bestellen door € 10,00 over te maken op bankrekeningnr. NL 63 INGB 0009 5583 33 t.n.v. van Stichting Historisch Schoten, met de vermelding Patrimoniumbuurt en naam en adres waar het boekje bezorgd moet worden. Buiten de regio komen er € 3,84 portokosten bij.

De andere nog verkrijgbare uitgaven (diverse prijzen) van onze Stichting zijn te vinden op de website https://www.historischschoten.nl/pagina47.html

Radio talkshow over Haarlem-Noord 10 januari

Het jarenlang braakliggende terrein aan de Spaarndamseweg.

Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis en Marcel Smeenk van DOCK, mede oprichter Stichting Historisch Schoten verzorgen weer een talkshow over “het grootste stadsdeel van Haarlem”. Het  is te beluisteren van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9, met visual radio op hun website haarlem105.nl of via Haarlem105 TV op KPN kanaal 1323 of Ziggo.

De maandelijkse radiotalkshow over Haarlem-Noord gaat door over het thema Woningnood en woning-kansen. Maandagavond 10 januari is Rina Stroo uit Noord te gast, actief in de gemeente-politiek. Rina is de dochter van de  vroegere kruidenier Stroo op de hoek van de Vergierdeweg-Muiderslotweg. Ze is jarenlang goed actief geweest voor de wijkraad Vogelbuurt -Dietsveld en vandaar de politiek ingegaan, en zit nu namens “Jouw Haarlem” in een raadscommissie. Zij heeft wel concrete ideeën over dit urgente onderwerp wat creativiteit en actie vraagt.  Ze krijgt zo’n 12 suggesties voorgelegd in haar interview, waaronder de invulling van het Witco/Sonneborn-terrein Spaarndamseweg.  

In onze Noord-boekenrubriek besteed Anneke Lissenberg aandacht aan het boek van Bert Voskuilen over Meestervervalsers en het boek over de architect Molkenboer, (ontwerper van de oude Bavokerk van Schoten en de kerk van Overveen).

Haarlem heeft nu ook een verpakkingsvrije winkel, en wel in de Cronjestraat.  De vrouw hierachter, Inge  Echterholter, vertelt over deze bijzondere winkel, het aanbod, het verhaal erachter, de reacties en de verdere plannen. Op weg naar geen of nauwelijks afval, “zerowaste”.

Verder ander Noord-nieuws en tips, en Henny Hofste onze verhalenverteller aan het eind!

Collectie Fotopersbureau de Boer online te bekijken.

Kinderbloemencorso op de Rijksstraatweg. Jaartal onbekend.

Tussen 1945 en 2004 produceerde het aan de Haarlemse Parklaan 14 gevestigde fotopersbureau de Boer duizenden foto’s die hun weg vonden naar kranten en tijdschriften. Zo was De Boer hofleverancier van het Haarlems Dagblad. Het bureau bouwde een archief van twee miljoen negatieven op. Vanwege het tijdsbeeld van de foto’s heeft het Noord-Hollands Archief in 2013 voor 60.000 euro deze fotocollectie, inclusief de rechten aangekocht van Poppe de Boer. Deze zijn inmiddels opgeslagen in de depots van het Noord-Hollands Archief. De fotografen van De Boer waren bij de wedstrijden van HFC Haarlem, het archeologische onderzoek bij Huis ter Kleef, de branden bij de Zwitserse boerderij en de Philomenaschool aan de Eemstraat enz. Ook zijn opnames van wegwerkzaamheden op verschillende plaatsen in Haarlem-Noord te zien, waarmee de ontwikkeling van het noordelijk stadsdeel zichtbaar wordt. De collectie is inmiddels gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Haarlem en omgeving, vindt een schat aan materiaal op de beeldbank op de website van het Noord Hollands Archief. Kijk op de website  

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbankdeboer/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1640515587720%7D%20ascen

Daar kunt u een zoekterm ingeven, zoals namen van personen, straten of andere zaken en vervolgens de foto’s bekijken. Het is een mooie reis door de tijd.

Het Schoter in Haarlem gaat flink uitbreiden

Impressie van de vernieuwde school.

Na ingebruikname Yvonne van Gennip Hal volgt start nieuwbouw middelbare school

Het Schoter in Haarlem-Noord staat aan de vooravond van een belangrijke stap naar de toekomst. In februari wordt de nieuwe Yvonne van Gennip Hal die tegen de school aan is gebouwd, in gebruik genomen. ,,Dat we straks van zo’n mooie sporthal gebruik mogen maken voor de gymlessen is geweldig’’, laat rector Arjan van Waveren weten.

Aan het huidige pand aan de Sportweg worden aanpassingen gedaan door middel van doorbraken naar de nieuwe Yvonne van Gennip-sporthal, op vloer- en kelderniveau. De leerlingen hoeven niet buitenom naar de sporthal; ze kunnen zo vanuit Het Schoter op twee niveaus naar de gymzaal lopen. Onder deze sporthal komt een grote (dus overdekte) fietsenstalling. ,,Het zijn grote ingrepen die in het nieuwe kalenderjaar al beginnen’’, aldus Van Waveren. De nieuwbouw, drie verdiepingen hoog, krijgt zestien lokalen. Dat betekent dat de noodvoorziening op het nabijgelegen voetbalveld van Kennemerland verdwijnt. Maar, benadrukt de rector: de school wordt qua leerlingenaantal niet groter. ,,We hebben er nu 1.385; we willen de komende jaren stabiliseren op 1.350.’’ Wel krijgt Het Schoter met de nieuwbouw veel meer ruimte. Het gebouw gaat van ongeveer 7.000 naar 9.500 vierkante meter. De nieuwbouw, een gasloos, bijna energieneutraal pand, krijgt veel werkruimten, brede gangen en een nieuw personeelsverblijf. Ook in het bestaande gebouw, aan de zijde van de aula, komen op meerdere verdiepingen brede gangen. Beentjes: ,,We bouwen om de bestaande aula heen. Op de begane grond is dat de pauzeruimte; die wordt groter.’’ De nieuwbouw krijgt een lift, zodat ook minder validen de verdiepingen gemakkelijk kunnen bereiken. De binnentuin wordt opengesteld voor de leerlingen.

Aan de voorzijde van Het Schoter blijft het betegelde ’sportplein’ bestaan. Maar er worden veel meer pauzeplekken voor de leerlingen gemaakt. Het buitenterrein wordt een stuk groter met veel groen, zitjes en mogelijkheden voor sport en spel.

Het Schoter krijgt ook een ’groen dak’ en nieuwe ventilatie. Daarop staat de apparatuur voor de ventilatie alsmede een lucht-warmtepomp en zonnepanelen. Er wordt met lage temperaturen gestookt en gekoeld. ,,De buurtbewoners hoeven niet te vrezen voor geluidsoverlast; de apparatuur staat afgeschermd tussen de gebouwen.’’ Het bestaande schoolgebouw moet volgens rector Van Waveren nog wel een ’energieslag’ maken. De oplevering van de Yvonne van Gennip Hal wordt begin februari 2022 verwacht. Eind januari is de start van het nieuwbouwgedeelte van de school. De oplevering daarvan is gepland rond januari 2023.

Dat is tevens het startsein voor de uitbreiding van de middelbare school aan de noord- en westzijde met 2.800 vierkante meter duurzame nieuwbouw. In de kerstvakantie gaat de verbouwing van start. Van Waveren en hoofd facilitaire zaken Kees Beentjes lichten de plannen toe. Allereerst, benadrukt de rector, zal de nieuwbouw qua stijl (kleurstelling van de stenen, ritme van de kozijnen) zoveel mogelijk overeenkomen met de oudbouw. De huidige entree van Het Schoter wordt opgefrist: de drie pijlers waarmee de school zich profileert (sport, tweetalig onderwijs en kunst & drama) zullen in de entree duidelijker zichtbaar zijn zodat de bezoeker of gebruiker meteen ziet wat de identiteit van deze school is.De akoestiek in de hal wordt verbeterd, de nieuwe ontvangstbalie gaat naar achteren en de ’lijn’ van het huidige trappenhuis wordt doorgetrokken naar de nieuwbouw. ,,De entreehal wordt echt het knooppunt van de school’’, benadrukt Beentjes.

De plannen voor Het Schoter maken deel uit van de zogeheten Orionvisie van de gemeente Haarlem. Daarin wordt gesproken over de bouw van 650 woningen inclusief parkeerplekken rond het ’Stadionplein’. De visie en de plannen behelzen onder meer projecten als een nieuwe inrichting van de Planetenlaan (waar over de hele lengte gedacht wordt aan een hofjesstructuur), het Nova College, het renoveren/herplaatsen of herbouwen van zwembad De Planeet, de Bison Bowling en Vomar, het bejaardenhuis en de situering van de Dekamarkt.

Orionvisie

Haarlems Dagblad, Hein Flach, Maandag 13 december 2021 om 19:32

Afbeelding met buiten, boom, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving

Radio talk show Nieuws uit Noord 6 december.

Nieuws over de komende radio talkshow Nieuws uit Noord, die vanaf 6 december ook via Haarlem 105 TV te volgen is. (19.00 – 21.00 uur). Presentatoren Marcel Smeenk (Stichting Historisch Schoten) en Arno van der Vuurst (Verhalenhuis) bespreken het thema woningnood in Noord en waar liggen de kansen. De ‘kapitein’ van cruiseboot Virginia is te gast. Sinds kort wonen zo’n 90 asielzoekers op deze boot aan het Spaarne, bij de Floresstraat. Menno Schot van het COA vertelt over hun inzet, de diverse mensen en nationaliteiten daar en over het leven op en rond de Virginia. Haarlem Noord is groot geworden, vooral door de woningnood. Dat speelde toen al, in de tijd van Schoten, en is nog steeds zo. Nu met andere oplossingen en een andere instroom dan toen, maar nog steeds actueel en van belang.

In Haarlem-Noord wonen veel mensen alleen in ééngezinswoning. Zij kunnen nu gebruik maken van een goede regeling via het woonproject “Onder de Pannen”. Maximaal 1 jaar een kamer beschikbaar stellen voor een gewone individuele woningzoekende, met een financieel voordeel en geen nadeel via dit project. Cindy Vermue vertelt erover in de uitzending.

Verder ander Noord-nieuws en december-tips, de rubriek Sport in Noord en onze verhalenverteller aan het eind!

Deze talkshow over het grootste stadsdeel van Haarlem is te beluisteren via FM 89,9, met visual radio op hun website haarlem105.nl of via Haarlem105 TV op KPN kanaal 1323 of Ziggo.

Nieuw boek “Zuilen zonder last”

Er is een bijzonder fraai boek verschenen over de Leidse architect Theo Molkenboer (1796-1863) die o.a. de voormalige St.-Bavokerk in Schoten heeft ontworpen. Het boek, onder de titel ‘Zuilen zonder last. Architect Theo Molkenboer 1796-1863”is geschreven door Bertus Bakker en is uitgebracht door Uitgeverij Verloren te Hilversum. Het is een lijvig en rijk geïllustreerd werk geworden met 464 pagina’s.

Uiteraard heeft de enerverende bouwhistorie van de Schotense Bavokerk in het boek een prominente plaats gekregen. Kort na de bouw van de nieuwe kerk in Overveen (ook van Molkenboer) contracteerde ook Schoten deze architect. De aanloop tot de bouw verliep niet zonder strubbelingen, onder andere door bezwaren van Waterstaat en onenigheid met de bisschop, maar uiteindelijk verrees er een fraai kerkgebouw. Het boek beperkt zich niet tot een analyse van het bouwkundige oeuvre van Molkenboer, maar zet ook het licht op tal van aspecten die zo kenmerkend waren voor een bouwproces aan het begin van de negentiende eeuw. 

De link naar de website van Verloren met nadere informatie over het boek is:
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/43081

Een gesprek met de auteur is te zien op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DgXwOReHVmQ

De nieuwe Haarlemse School.

In het tv-programma Expeditie Noord-Holland wordt aandacht besteed aan locaties in de provincie Noord-Holland die omgebouwd zijn tot woonbestemming. Een voorbeeld daarvan is De Nieuwe Haarlemse School. Presentator Koen Bugter gaat er op bezoek en ontmoet de nieuwe bewoners.

Het programma wordt uitgezonden op zaterdag 20 november om 17.40 uur bij NH Media. Na de uitzending en op zondag 21 november zal het programma een aantal keer herhaald worden.

Verder zal het na uitzending ook te bekijken zijn via de website https://www.nhnieuws.nl/…/294289/expeditie-noord-holland