Spring naar inhoud

De Meester van Haarlem nadert voltooiing.

De verbouwing van de Ambachtsschool uit 1922 aan de Verspronckweg is in een vergevorderd stadium. De hoge klaslokalen zijn omgetoverd in luxe appartementen met balkon. De parkeerkelder aan de Brakenburghstraat is bijna voltooid. Binnenkort zal een inrit gemaakt worden voor de toekomstige bewoners om de parkeergarage in te komen. De aansluitende nieuwbouw vordert gestaag. In het oorspronkelijke gebouw zijn veel monumentale delen bewaard gebleven en in ere hersteld. In het trappenhuis zijn de glas-in-loodramen weer zichtbaar gemaakt. Zij brengen kleur in het gebouw. In de themakamer is de eikenhouten betimmering fraai gerestaureerd. De oude bestuurs- en directeurskamer met rijke detaillering is in oude luister hersteld. De gangen zijn inmiddels klaar. De grote gerestaureerde voordeuren bij de ingang aan de Mr. Cornelisstraat zijn teruggeplaatst. Bij deze ingang is ook het oude tegelwerk weer teruggebracht. Er is veel werk verricht om van dit oude uit 1920 daterende gebouw weer een parel te maken. Het gehele complex gaat ruimte bieden aan 178 riante huur appartementen. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst.  

De Vereniging Ambachtsschool kreeg in 1916 de beschikking over een fors bouwterrein in de nieuw te ontwikkelen wijk Kleverpark. Voorafgaand aan de bouw van het schoolgebouw werden in 1918 aan de achterzijde van het terrein al een conciërgewoning en barakken gebouwd die samen als ‘tijdelijke’ school dienden tot het nieuwe schoolgebouw gereed was. Op 8 september 1919 kon de MTS daarom al geopend worden, met aanvankelijk 46 leerlingen. Het achterste deel van de rechter vleugel en het hierop aansluitende ketelhuis werd enkele jaren later op de plaats van één van de barakken gebouwd. Uiteindelijk zou de andere barak nog tot 1958 in gebruik blijven. Op 16 juli 1920 werd de eerste steen gelegd van een ambitieus gebouw met een opzet volgens het corridortype op een H-vormige plattegrond. Door de betrekkelijk sobere, maar zeer verzorgde architectuur in traditioneel zakelijke stijl, met invloeden van de Amsterdamse school kreeg het gebouw een voorname uitstraling. In het linker deel van het gebouw werd de Ambachtsschool ondergebracht, terwijl het rechter deel van het gebouw onderdak bood aan de Middelbare Technische School. Centraal in de middenvleugel kwam de representatieve hoofdentree met een ruim trappenhuis. Zowel de middenvleugel als de voorste delen van de zijvleugels kregen een midden gang met aan weerszijden lokalen. Op de koppen van beide zijvleugel werden de directeurskamers, lerarenkamers en een bestuurskamer gesitueerd. De achterste delen van de zijvleugels waren smaller met aan één zijde van de gang lokalen. Op 12 mei 1922 kon het complete schoolgebouw officieel worden geopend. Dit gebeurde in de periode dat H.J. Geijl Jc.Zn. bestuursvoorzitter was. De MTS kende toen al 250 leerlingen en het lager nijverheidsonderwijs telde maar liefst 639 leerlingen, waarvan 294 de dag ambachtsschool bezochten. Vanaf 1949 werd voor het onderwijs de benaming Lagere Technische School gehanteerd. In 1958 vond een grootschalige uitbreiding plaats. Naar een ontwerp van architect Huib Tuninga werd een nieuwe, drie bouwlagen tellende en geheel onder kelderde, vleugel gerealiseerd. In de jaren ’80 vonden verschillende fusies en splitsingen plaats en ontstond de Scholengemeenschap Haarlem, waaronder ook de technische school aan de Verspronckweg kwam te vallen. In 1999 vond opnieuw een grote herziening van het voortgezet onderwijs. Sindsdien verzorgt de school Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs onder de naam Sterren College Haarlem. In 2006 fuseerde de school met de Lieven de Keyschool en sinds 2011 is de organisatie gevestigd in een nieuw gebouw aan het Badmintonpad te Haarlem.

Het oude schoolgebouw werd overgenomen door woningcorporatie De Key, maar plannen voor een herbestemming vonden geen doorgang. In 2016 werd het complex door COD aangekocht met de intentie om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Onder de naam ‘De Meester van Haarlem’ wordt het gebouw tot luxe appartementen getransformeerd. Een prachtig monument, waar heel veel voormalige leerlingen goede herinneringen aan hebben.

Bron: Gerrit Korenberg | Ambachtsschool en Middelbare Technische School Haarlem

Op de website van de gemeente Haarlem is veel informatie te vinden over de geschiedenis van de school en het gebouw, met veel historisch fotomateriaal.


https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018347220-2-Bijlage-1-Definitief-ontwerp-stedenbouwkundig-plan.pdf

https://demeestervanhaarlem.nl/

Het paviljoen voor vluchtelingen verrijst op het Sonnebornterrein

© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Jacob van der Meulen

Haarlems Dagblad Donderdag 14 juli 2022 om 16:00

HAARLEM

Op het voormalige Sonnebornterrein aan het Spaarne verrijst deze week een tijdelijk paviljoen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het paviljoen, dat eerder werd gebruikt als priklocatie van de GGD, biedt onderdak aan 64 vluchtelingen. Zij krijgen een eigen kamer maar moeten keukens en sanitaire voorzieningen delen. Naar verwachting zal het paviljoen er maximaal twaalf maanden staan.

Het paviljoen maakt onderdeel uit van de drie locaties waarmee de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt vergroot met maximaal 309 tijdelijke plekken. Naast het Sonnebornterrein komt er nog opvang in een leegstaand kantoorpand aan de Meesterlottelaan (125) en in units aan de Laan van Decima (120).

Wanneer de situatie in Oekraïne verandert, kunnen die locaties ook worden ingezet voor huisvesting van andere doelgroepen zoals statushouders, asielzoekers of studenten.

In Haarlem worden, behalve bij stadsgenoten thuis, nu al 328 Oekraïners opgevangen in hotels, appartementen en het passagiersschip Princess Sophie. Dat ligt in het Spaarne aan de kade bij het Sonnebornterrein.

De voorbereidingen voor woningbouw op het Sonnebornterrein lopen door, aldus de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft als uitgangspunt dat de tijdelijke opvang de woningbouw niet mag vertragen.

Nieuwsbrief Stichting Historisch Schoten

De nieuwsbrief van Stichting Historisch Schoten is onlangs rondgebracht. Ook dit keer diverse artikelen over heden en verleden van Schoten. De nieuwsbrief (vier keer per jaar) is gratis als u donateur bent van onze Stichting. Dat kan al voor een bedrag van minimaal € 7,50 per jaar of meer.
Aanmelding kan via e-mail historischschoten@gmail.com of door betaling van tenminste € 7,50 (iets meer is welkom) op onderstaand banknummer, onder vermelding van uw naam, adresgegevens en omschrijving nieuwe donateur.

NL63 INGB 0009 5583 33 t.n.v. Stichting Historisch Schoten Haarlem

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Haarlem-Noord, het stadsdeel op het grondgebied van de voormalige gemeente Schoten? Stichting Historisch Schoten ijvert al jarenlang voor het behoud van datgene wat nog over is van het oude agrarische dorp, dat in 1927 werd geannexeerd door de gemeente Haarlem. Heeft u interesse in de vroege geschiedenis van uw woonomgeving? Wordt dan donateur, of meld u aan als vrijwilliger.

Waar staat Stichting Historisch Schoten voor:

1. Het bevorderen van kennis van en belangstelling voor het rijke verleden van Haarlem-Noord, het grondgebied van de voormalige Schoten.
2. Het bevorderen van het behoud van gebouwen en voorwerpen, die cultuur historisch van betekenis zijn, ons lokaal historisch erfgoed.
3. Het verwerven van informatie en goederen uit de geschiedenis van Haarlem-Noord en Schoten.

Voordeel als donateur:
Vier maal per jaar krijgt de donateur het “Schoter Nieuwsblad” met daarin feiten en nieuwtjes uit heden en verleden van de voormalige gemeente Schoten, thans Haarlem-Noord en nieuws over activiteiten van de Stichting. Wij verzorgen publicaties, praatjes op locatie, wandelingen, lezingen en donateurs avonden. Er is een website: http://www.historischschoten.nl en een Facebook pagina “over Schoten en Haarlem-Noord” en er is een weblog: https://haarlemnoord.com.
Alle activiteiten van de Stichting zijn gratis.

Schade Mariakerk door stormen.

Schade aan het dak

Tijdens de stormen begin 2022 is grote schade ontstaan aan het dak van de Mariakerk en het uurwerk (één van de wijzers brak af). De wind kreeg vat op het uitstekende deel van het dak aan de achterzijde van de kerk, boven het parochiecentrum. Delen van het dakbeschot, balken en veel dakpannen kwamen naar beneden en hebben grote schade aangericht aan het dak van het parochiecentrum. Dakpannen vlogen dwars door het dak van het parochiecentrum heen. Nog diezelfde dag heeft de brandweer met een hoogwerker de losse delen verwijderd die een gevaar opleverden. Door de forse regenval ontstond een ware overstroming in het gebouw. Vrij snel zijn alle gaten gedicht en was het gebouw weer waterdicht. Met de verzekering wordt overlegd over herstel van het kerk dak en volledig herstel van het parochiecentrum. Omdat gevaar bleef bestaan voor vallende dak delen was het gebouw enige tijd afgesloten.  In de voormalige huiskamer op de begane grond werd een nieuwe kapel ingericht waar voorlopig de vieringen gehouden werden.

Het beleg van Haarlem in beeld bij CopyNet Print en Sign.

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat het beleg van Haarlem door de Spanjaarden begon. Deze belegering duurde ruim zeven maanden, van 11 december 1572 tot 13 juli 1573.

Met de expositie “Het beleg in beeld” speelt CopyNet in op het jubileum van deze belangrijke gebeurtenis uit de Haarlemse geschiedenis.

De expositie bestaat uit een tiental prachtige oude kaarten en stadsplattegronden, die samen een fraai beeld geven van de belegering van onze stad. In de nieuwsbrieven van Historisch Schoten zijn soms details van dergelijke kaarten afgedrukt. Bij CopyNet zijn nu de volledige afbeeldingen te zien en u zult zich verbazen over de rijke detaillering. Herkenbaar zijn o.a. oude verbindingswegen, het Klooster, het Huis ter Kleef, het Leprozenhuis en de locaties op het latere Schotense grondgebied, waar de Spanjaarden hun stellingen hadden betrokken. Burgemeester Jos Wienen heeft de tentoonstelling 22 april geopend.

Over het Beleg en over Kenau zijn vanaf 15 april t/m 11 september elders in de stad nog twee tentoonstellingen te zien: over het Beleg in Museum Haarlem. Groot Heiligland 47 en over Kenau in de Hoofdwacht, Grote Markt 17. Er is een rijk geïllustreerd boekje in kleur over het beleg verschenen van de hand van Maria van Vlijmen, Wim Cerutti en Barbara Kooij. Het is bij CopyNet verkrijgbaar voor €15,00.

Chiel Braat
In samenwerking met Chiel Braat is bij CopyNet tevens een expositie samengesteld van zijn mooiste geveltekeningen. De tekeningen van Cheil Braat leggen op unieke wijze de stad vast. Het zijn belden voor de eeuwigheid.

De dubbel expositie is geopend van 25 april tot 11 september. Openingstijden: ma t/m vr. van 10-17 uur. De toegang is gratis.

Transparant Havenkantoor,  Het ontwerp van het nieuwe havenkantoor.

ontwerp voor het nieuwe Havenkantoor

De ontwerpers noemen het een Werktuig van de verbeelding. De vakjury die zich moest buigen over de inzendingen wisten ze al unaniem achter zich te krijgen. VLOT architecten won de prijsvraag voor het nieuwe havenkantoor van Haarlem.

Burgemeester Jos Wienen maakte woensdag namens de vakjury het winnende ontwerp feestelijk bekend. Onder de leiding van stadsarchitect Willem Hein Schenk is er gekozen voor een ontwerp van een jong architectenbureau dat zich verantwoordelijk voelt voor de impact van gebouwen.

De vakjury in het rapport: ,,Met het oog op duurzaamheid en ecologie is overal over nagedacht. Het gebouw kan lang mee en er wordt met deskundigheid gesproken over onder meer nestkasten, groen dak, vleermuizen en aandacht voor vissen. Met dit plan kan Haarlem met een bijzonder gebouw, met een bijzondere functie, op een bijzondere plek worden verrijkt.’’

De transparante onderzijde van het ontwerp en het doorzicht naar de overkant van het water gaf de doorslag. De charme van het doorzicht maakt het gebouw iconisch, aldus de jury.

Burgemeester Jos Wienen is enthousiast over het nieuwe havenkantoor. ,,Het is echt nodig dat Haarlem een nieuw havenkantoor krijgt. Het huidige gebouw is natuurlijk erg charmant, maar als havenkantoor niet meer van deze tijd. Ook gelet op de groei van alle havenwerkzaamheden is dit een uitstekende oplossing.’’

Oktober vorig jaar schreef de gemeente de Prijsvraag Drijvend havenkantoor Haarlem met boothuis uit onder architecten. Uit de 99 inzendingen is uiteindelijk het plan Werktuig voor de verbeelding van VLOT architecten geselecteerd door een vakjury, technische jury en een publieksjury.

Het is de bedoeling dat de verdere ontwikkeling snel gaat. De omgevingsvergunningen en aanbestedingsprocedure zijn opgestart in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit havendienstmeesters. De planning is dat het nieuwe havenkantoor eind 2023 in gebruik is.

Het nieuwe drijvende havenkantoor moet aan een aantal eisen voldoen en daar heeft VLOT architecten goed op ingespeeld, aldus de jury. Het ontwerp moest aansprekend, haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zo mogen de bouwkosten niet boven de 1,6 miljoen euro uitkomen en moet het gebouw energieneutraal zijn in gebruik.

Het nieuwe drijvende havenkantoor komt aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord, tegenover de Klimmuur. Het huidige havenkantoor ligt ter hoogte van de Kloppersingel. Het kantoorgebouw is te klein geworden en heeft groot onderhoud nodig. Voor renovatie en uitbreiding zou de fundering vernieuwd moeten worden en dat zou uiteindelijk tot hogere kosten leiden dan een nieuw gebouw op een andere plek.

Haarlem wil het ook mogelijk maken om alle beweegbare bruggen op afstand te bedienen. Om het besturingssysteem van de bruggen te huisvesten is een nieuw havenkantoor noodzakelijk. Het verouderde havenkantoor krijgt een nieuwe bestemming. Het idee is dat het een andere gemeentelijke functie krijgt, of verkocht of verhuurd wordt. Tevens bestaat de kans dat het een monumentale status krijgt.

Bron: Haarlems Dagblad Jacob van der Meulen.

Johannes Passion in de Adelbertuskerk

Doulce Memoire zingt,
Danshuis Haarlem danst,
Concerto d’Amsterdam speelt:

de Johannes Passion van J.S. Bach

Naast de overvloed aan uitvoeringen van de Mattheüs-Passion heeft ook Bachs Johannes-Passion steeds grotere bekendheid gekregen. Weliswaar is de Johannes minder bekend dan de Mattheüs, maar beknopter, dus korter, compacter en dramatischer.

Doulce Memoire gaat een bijzondere uitvoering van deze passie op het podium zetten, waarbij de oude muziek van Bach verbeeld zal worden door moderne dans: een primeur! Choreografe Haya Maëla heeft speciaal voor onze concerten een moderne choreografie geschreven op de prachtige klanken van J.S. Bach.

Wij verheugen ons dan ook enorm op de bijzondere samenwerking met de musici van Concerto d’Amsterdam, de jonge dansers en danseressen van

Danshuis Haarlem en vijf prachtige, jonge solisten. Dit alles onder de bezielende directie van Felix van den Hombergh.

Data concerten:
2 april 2022 19u30
3 april 2022 15u00

Adelbertuskerk Rijksstraatweg 26 2022 DA Haarlem

kaarten te bestellen via: https://www.doulcememoire.nl

Buren braakliggend terrein Haarlem maken eigen plan: “Grasveld en wat bomen om in te verstoppen”

3 februari 2022, 07.31 uur · Aangepast 3 februari 2022, 11.03 uur · Door Geja Sikma

Petrochemisch bedrijf Sonneborn / Witco aan de Spaarndamseweg in Haarlem.
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF / JOS FIELMICH (1949)

Na elf jaar worden er eindelijk plannen gemaakt voor één van de braakliggende terreinen aan de Spaardamseweg in Haarlem-Noord. De gemeente wil op verschillende locaties langs het Spaarne in totaal 650 woningen plaatsen. Maar buren van de voormalige Sonnebornfabriek willen dat er op ‘hun’ terrein zo min mogelijk gebouwd wordt en er ruimte blijft voor een park. Want juist deze wijk is de meest versteende buurt van Haarlem. 

De gemeente Haarlem is zich terdege bewust van het moeilijke dilemma van bouwen op juist deze locatie, zo is te lezen in de startnotitie. In het kader van de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren 10.000 woningen te bouwen, is elke open plek in de stad van grote waarde voor het oplossen van de woningnood.

Maar de Indische buurt kampt ook met een groot tekort van openbaar groen. “Gemiddeld heeft Haarlem zo’n 28 procent openbaar groen”, weet buurtbewoner Monique van Alphen. “En hier hebben we maar drie procent.” De cijfers haalt ze uit een Haarlems onderzoek naar de bevolkingsdichtheid per vierkante meter per wijk uit 2016 (Haarlem in Cijfers, red.). Samen met andere buurtbewoners vormt ze groep ‘Buren van Sonneborn’. 

“Ik zie hier een mooi park voor me”, vertelt Bob Witjes, buurtbewoner die ook meedoet met de bewonersgroep. Het terrein is nu met hekken afgezet. Hier stond tot 2011 een petrochemische fabriek. Projectontwikkelaar VORM heeft de grond in 2016 gekocht om er  woningen te realiseren, waarvan de helft in de sociale huursector.

De buren willen meepraten, meedenken en meebeslissen over dit plan, want zij willen dat het terrein voor twee derde ‘met bomen, struiken en stukje gras wordt aangekleed, waar mensen op kunnen liggen’, verwoordt Witjes zijn ideaalbeeld. “En met bomen waar je je in kunt verstoppen”, vult Monique aan. 

Ze weet heel goed dat er flink wat woningen nodig zijn om de enorme wachtlijsten voor huurwoningen in Haarlem weg te werken. “Maar het kan niet zo zijn dat we nu alles vol bouwen en dat door hittestress en klimaatveranderingen het hier straks onbewoonbaar wordt, omdat het hier teveel versteend is.” En buurman Bob denkt dat het aantal van 650 woningen dat de gemeente in dit deel van de stad wil laten bouwen, wel gehaald kan worden, ook als deze locatie als park wordt ingericht. 

“Het kan niet zo zijn dat door hittestress het hier straks onbewoonbaar is”

MONIQUE VAN ALPLEN, BUURTBEWONER

De eerste schetsen van de projectontwikkelaar, waar de raadscommissie zich vanavond voor het eerst over buigt, laten wel ruimte voor groen zien, maar niet openbaar. Het lijkt meer een binnentuin van een appartementencomplex. De Buren van Sonneborn hopen met hun eigen visie de politiek te kunnen overtuigen van hun plan. Naast een park van ongeveer 8.000 vierkante meter is er volgens hen nog wel ruimte voor 42 woningen voor starters, gezinnen en ouderen. 

Bob denkt dat de gevarieerde groep buurtbewoners genoeg expertise in huis heeft om mee te kunnen praten. “En wij weten als wijkbewoners goed wat hier nodig is.” Monique denkt dat de belangen van de buurt net zo belangrijk zijn als de belangen van de projectontwikkelaar. “Die wil natuurlijk zoveel mogelijk woningen neerzetten, maar na vijf jaar is hij weg. Wij als bewoners zitten dan nog jaren met het resultaat.”

De gemeenteraad van Haarlem zal een afweging moeten maken of de stadse belangen voor het oplossen van de woningnood opwegen tegen een oververhitte, versteende wijk. 

Boekje over de geschiedenis van de Patrimoniumbuurt

Een uitgave van Stichting Historisch Schoten over de vroegste geschiedenis van de Patrimoniumbuurt, die vorig jaar 100 jaar bestond. Natuurlijk wordt de tuinderij Rozenhagen van Zocher in het boekje beschreven, maar ook Het Kikkertje, de Werf Conrad en de Sodafabriek worden niet vergeten. De ontwikkeling van de wijk, de vestiging van bedrijven en de toename van de werkgelegenheid komen aan bod. De prijs is €10,00.

Het is te bestellen via e-mail: historischschoten@gmail.com

U kunt ook bestellen door € 10,00 over te maken op bankrekeningnr. NL 63 INGB 0009 5583 33 t.n.v. van Stichting Historisch Schoten, met de vermelding Patrimoniumbuurt en naam en adres waar het boekje bezorgd moet worden. Buiten de regio komen er € 3,84 portokosten bij.

De andere nog verkrijgbare uitgaven (diverse prijzen) van onze Stichting zijn te vinden op de website https://www.historischschoten.nl/pagina47.html

Radio talkshow over Haarlem-Noord 10 januari

Het jarenlang braakliggende terrein aan de Spaarndamseweg.

Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis en Marcel Smeenk van DOCK, mede oprichter Stichting Historisch Schoten verzorgen weer een talkshow over “het grootste stadsdeel van Haarlem”. Het  is te beluisteren van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9, met visual radio op hun website haarlem105.nl of via Haarlem105 TV op KPN kanaal 1323 of Ziggo.

De maandelijkse radiotalkshow over Haarlem-Noord gaat door over het thema Woningnood en woning-kansen. Maandagavond 10 januari is Rina Stroo uit Noord te gast, actief in de gemeente-politiek. Rina is de dochter van de  vroegere kruidenier Stroo op de hoek van de Vergierdeweg-Muiderslotweg. Ze is jarenlang goed actief geweest voor de wijkraad Vogelbuurt -Dietsveld en vandaar de politiek ingegaan, en zit nu namens “Jouw Haarlem” in een raadscommissie. Zij heeft wel concrete ideeën over dit urgente onderwerp wat creativiteit en actie vraagt.  Ze krijgt zo’n 12 suggesties voorgelegd in haar interview, waaronder de invulling van het Witco/Sonneborn-terrein Spaarndamseweg.  

In onze Noord-boekenrubriek besteed Anneke Lissenberg aandacht aan het boek van Bert Voskuilen over Meestervervalsers en het boek over de architect Molkenboer, (ontwerper van de oude Bavokerk van Schoten en de kerk van Overveen).

Haarlem heeft nu ook een verpakkingsvrije winkel, en wel in de Cronjestraat.  De vrouw hierachter, Inge  Echterholter, vertelt over deze bijzondere winkel, het aanbod, het verhaal erachter, de reacties en de verdere plannen. Op weg naar geen of nauwelijks afval, “zerowaste”.

Verder ander Noord-nieuws en tips, en Henny Hofste onze verhalenverteller aan het eind!