Spring naar inhoud

Aanleg van de Noorderhout

56931812_2020146558287460_9177987035833565184_o

De aanleg van de Noorderhout, nu Schoterbos geheten en het Noordersportpark
In 1927 annexeerde de gemeente Haarlem de gemeente Schoten. Met de inlijving van Schoten kreeg Haarlem voldoende ruimte om verder uit te breiden. Om te voorkomen dat het hele gebied zou worden volgebouwd werd gesteld dat er een tweetal groenstroken van oost naar west moet worden gehouden.
De eerste was er al. Dit was de Algemene Begraafplaats en de stadskweektuin.
De tweede was gepland ten zuiden van de Jan Gijzenvaart.
Een van de aanknopingspunten was de aanwezigheid van het voetbalveld van HFC. De ander was het Zwitsers chalet. Beide werden opgenomen in de plannen voor het volkspark. Vanaf het begin was duidelijk dat het park diverse functies moest herbergen voor de bewoners van de omliggende wijken. Het moest op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
Na diverse plannen (1926, 1927, enz.) werd er in 1934 een definitief plan voor de ontwikkeling van de hele Noorderhout aangenomen in de gemeenteraad. Het sportgedeelte zou moeten lopen in het zuidoostelijk deel tot het Schotervoetpad. Het noordwestelijk deel werd wandelpark met o.a. speelweiden en een vijver.
Het Noordersportpark was in 1936 klaar en ook een deel van het wandelpark.
Het werk aan het park werd deels uitgevoerd als een werkproject in de werkverschaffing voor werklozen. Ook het rosarium met pergola en zitbanken aan de kop van de visvijver is in het kader van een werkproject gemaakt.
Opvallens is,  dat de oorspronkelijk aangelegde Mr. Jan Gerritszlaan rechtstreeks naar het pand van de jeugdherberg liep. In feite liep de eerste aanleg van deze laan over het terrein dat nu de doetuinen vormt. Vandaar natuurlijk dat er nogal eens een steen gevonden wordt op het complex!

In het noordelijk deel van het gebied lag ook het eerste complex van de volkstuinvereniging ZWN dat later richting Vergierdeweg is verplaatst. Overigens is de naam van deze vereniging bijzonder (Zonder Werken Niets) als je leest dat het grootste deel van de tuinders in de beginfase werkeloos was….
Tijdens de oorlogsjaren 1940-45 lag het werk aan het park stil. Erger nog: in feite verdween een groot deel van de aanplant, de grasmat van de voetbalvelden en de houten tribune van het stadion. Na de oorlog begon met dus weer met forse moed het hele terrein opnieuw uit te bouwen. In 1953 kwam er de kinderboerderij De Schoterhoeve. De schooltuintjes kwamen steeds meer in gebruik. In 1960 werd de laatste fase van aanleg aangepakt. De Mr. Jan Gerritszlaan werd meer naar het zuiden verlegd naar de huidige situatie. Afgelopen jaar is opnieuw groot onderhoud gepleegd en beschikt Haarlem-Noord over een prachtig wandel en recreatiepark.

bron www. schotertuin.nl

Advertenties

Plaquet van beeldje Noorder Sportpark verdwenen

beeldje

Bronsdieven hebben het plaquet van het beeldje in het Noorder Sportpark geroofd. Het beeldje was een eerbetoon aan Mr. Jan Gerritsz, “den strijder tegen maatschappelijken nood”, zoals de tekst op het plaquet luidde. Een van de motoren achter de ontwikkeling van Schoten naar een moderne stadswijk van Haarlem was Mr. Jan Gerritsz. Hij was wethouder in Haarlem van 1928 tot aan zijn dood in 1936. Hij werd bekend om zijn strijd tegen de werkloosheid van de jaren 30 en stond aan de wieg van het Schoterbos. Terecht staat er een beeld van hem aan de kop van de vijver.

Herstel boerderij Akendam-Noord

tekening

In de editie van het Haarlems Dagblad van begin dit jaar 2019 stond een artikel over de ontwikkelingen rond de oude stolpboerderij Noord-Akendam, of wat er nog van over is. Een deel van het complex is een bouwval. Bureau Huibrechtse & Koster Consultants heeft voor de nieuwe eigenaar en initiatiefnemer Nieuw Akendam B.V. een plan gemaakt voor herbouw en het hergebruik van de boerderij. Een plan, dat op de valreep van 2018 bij de gemeente Haarlem is ingediend. Noord-Akendam was een van de zeven Ambachtsheerlijkheden, die werden samengevoegd tot de gemeente Schoten. De heerlijkheid “Adickendam” wordt al in de 14e eeuw vermeld. De oorsprong van de boerderij ligt in de 17e eeuw. Het exacte bouwjaar is niet bekend. De stolpboerderij werd in 1875 aanzienlijk uitgebreid met ondermeer een knechtswoning. Dit deel wordt nu nog steeds bewoond door een nakomeling van de laatste boer die hier zijn bedrijf uitoefende. Er wordt een reconstructie gemaakt van de originele stolpboederij met wat eigentijds aanpassingen. De knechtswoning wordt opgeknapt. In de boerderij moet een maatschappelijke voorziening komen. Van een oud bakhuisje in de tuin en een schuurtje zijn nog slechts restanten over. Er komt een nieuw bakhuisje en een andere schuur voor in de plaats. Naast het boerderijcomplex is ruimte voor twee nieuwe gebouwen, die met hun schuine kappen de uitstraling van een schuur krijgen.

Links op de tekening zijn beide nieuwe gebouwen te zien, ontworpen met veel glas. Er zou o.a. een restaurant in gevestigd kunnen worden met een groot aangrenzend terras. Er is al veel belangstelling voor. Er zouden bijvoorbeeld ook bijeenkomsten worden gehouden na afloop van een uitvaart op de nabij gelegen begraafplaatsen. Dat die nieuwe schuren erbij komen, is noodzakelijk om de restauratie te kunnen realiseren. Belangrijk is, dat de stolpboerderij behouden blijft. Het is het enig overgebleven exemplaar van het Schotertype. De andere zijn allemaal ten prooi gevallen aan de grootschalige woningbouw op Schotens grondgebied. Dat de boerderij wordt herbouwd is voor Stichting Historisch Schoten belangrijk, evenals het behoud van het boerenlandschap er omheen. Hier is nog te zien, hoe het oude Schoten er honderd jaar geleden uitgezien heeft, met de Vergierdeweg nog als een landweggetje.

 

Akendam Noord

 

Gevelsteen in voormalige Frans Hals Bioscoop

Goed nieuws van Nieuwe Gracht Producties.
Michaëla Bijlsma en Eric Coolen gaan aan de slag met hun vierde gevelsteen in Haarlem. Het ontwerp hiervan is inmiddels goedgekeurd. De steen komt in de gevel van de voormalige Frans Hals Bioscoop, de huidige Fonteinkerk. Net als bij Villa de Olifant zullen Michaëla Bijlsma en Eric Coolen in een openbare ruimte aan de steen werken. Toeschouwers zijn hierbij van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Nieuwe Gracht Producties (www.nieuwegrachtproducties.com).steen

Gevelrestauratie van voormalig stadhuis Schoten

Op 23 en 24 mei werd de gevelrestauratie van het voormalig raadhuis van Schoten aan de Rijksstraatweg 24 afgerond met de plaatsing van compleet nieuw zandstenen reliëf.

In 2017 attendeerde Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem de gemeente erop dat het natuursteenwerk van het voormalig raadhuis van Schoten toe was aan een restauratie, De boogtrommel met een zandstenen reliëf boven het trappenhuisvenster moest zelfs compleet vernieuwd worden. Het reliëf bevat het wapenschild van Schoten, omgeven door loofwerk en een banderol (smalle tekstband). De natuurstenen zuiltjes van het voorgevelkozijn op de begane grond moesten ook worden vernieuwd. Alleen het leeuwtje kon op een sobere manier nog gerestaureerd worden, In opdracht van de afdeling Vastgoed voerde restaurator/beeldhouwer Tobias Snoep de restauratie uit.

V0rige week zijn het leeuwtje en reliëf geplaatst samen met de natuurstenen zuiltjes. Een staaltje vakmanschap waardoor het voormalig raadhuis in ere is hersteld.

In 1906 werd een aanvang gemaakt met de bouw van het raadhuis in Schoten. Het oude raadhuis aan de Vergierdeweg 52 werd (door de uitbreiding van het Schoterkwartier)te klein. Bovendien verkeerde het in slechte staat van onderhoud. Aan de bouw van het nieuwe raadhuis ging een discussie vooraf, op welke pek het zou moeten verrijzen, In Schoten, het Schoterkwartier, of nog zuidelijker. Uiteindelijk werd gekozen voor de plek, waar het nu nog steeds te vinden is, Rijksstraatweg 24. Het nieuwe raadhuis, met de tegenoverliggende burgemeesterswoning werd opgeleverd in 1907. Lang heeft het gebouw niet als raadhuis gediend; na twintig jaar werd Schoten bij Haarlem ingelijfd en  moest voor het gebouw een andere bestemming worden gezocht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boekje te koop over Het Frans Halsplein en omgeving.

boekje

De jongste uitgave van Stichting Historisch Schoten is verkrijgbaar. Het boekje gaat over het Frans Halsplein en omgeving. Het toont een deel van de geschiedenis van dit stadsdeel in oude en nieuwe foto’s, kaartjes en krantenknipsels. U leest over de ontwikkeling van het voormalig exercitieveld met de Kennemerpoort tot het Frans Halsplein met fontein. De bouw en sloop van de Frans Halsbioscoop en Café Burgers, van waaruit veel mensen moesten vertrekken voor het rijexamen en waar ooit een schietbaan te vinden was. U ziet tekeningen over de verkeerssituaties destijds, foto’s van de Schoterweg en de omgeving van de Schotersingel. Het boekje is samengesteld door Harry van Beelen en is te bestellen per e-mail en bij boekhandel Gillissen & Co.

Artisklas op zoek naar groente en fruit

artisklas-haarlem-header

De kleinste dierentuin van Nederland, de Artisklas, is in problemen gekomen nu de groente- en fruitsponsor van de ene op de andere dag is afgehaakt. De eigenaren zijn naarstig opzoek naar een oplossing.  Harald  Ames, voorzitter van de Stichting Artisklas, heeft wel enige zorgen: ”Het is zeker een probleempje. Zes jaar lang kwam hier elke zaterdag een wagen die de benodigde veertig kilo fruit en groente voer voor onze dieren leverde. Gratis! Maar na een reorganisatie binnen dat bedrijf besloten ze hiermee te stoppen.” Het was een beetje zuur dat Ames dit nieuws hoorde op dezelfde dag dat begonnen werd met de verbouwing van het insekten verblijf. Het was van de ene dag op de andere. Er was geen overbruggingsperiode, waarbinnen men op zoek kon gaan naar een andere sponsor. Een donateur heeft aangeboden de kosten voor groente en fruit deze maand voor zijn rekening te nemen.  Daarmee is de druk even van de ketel, maar een maand is zo om.  Als de Artisklas de kosten ( € 4.000,- per jaar) voor voedsel zelf moet gaan dragen, dan gaat dit ten koste van het geld voor de verbouwing. Men is niet van plan de entree bedragen te verhogen. Het bezoekersaantal groeit en gaat dit jaar naar de 8000 en het is niet verstandig deze groeit met verhoging van entreegeld teniet te doen. Wij doen op iedereen een beroep om deze mensen met geld te steunen. Elke bijdrage is welkom. Breng s.v.p. geen oud brood groente of fruit (afval) want daar kan men niets mee.  Dank voor uw hup.

Witstaartstekelvarken2drukteartisklas