Spring naar inhoud

Frans Hals Theater Gevelsteen

steen blad

Het gebouw dat nu de Fontein kerk is, was ooit een bioscoop. Het werd in 1935 voor dat doel gebouwd. De openingsfilm was de Nederlandse Comedie Malle gevallen. Het Frans Hals Theater zoals het vanaf 1945 werd genoemd, was een zelfstandige buurt bioscoop met veel vaste bezoekers. In het Frans Hals Theater werden veel westerns gedraaid maar in de jaren 70 ook de roemruchte Tiroler sexfilms en andere pikante rolprenten. In later jaren werden er ‘s nachts Chinese, Marokkaanse en Turkse films gedraaid, die hun eigen schare liefhebbers trokken. In het Frans Hals Theater verdwenen de filmbeelden vaak achter dikke wolken sigarettenrook, want in deze bioscoop mocht in die jaren volop worden gerook. In 1980 werd de bioscoop verkocht aan een Utrechtse filmonderneming en vervolgens in 1983 aan de (vrijgemaakt) gereformeerde kerk in Haarlem. Als herinnering aan zowel de oorspronkelijke als de nieuwe functie van het gebouw heeft het Haarlemse kunstenaars duo Michaëla J.Bijlsma en Eric J. Coolen (verenigd in de Stichting Nieuwe Gracht Producties) een gevelsteen ontworpen en vervaardigd voor de buitengevel van het markante gebouw aan de Schoterweg. De gevelsteen is mede tot stand gekomen dankzij steun van het kerkbestuur en de dominee van de Fonteinkerk en Martin Busker van de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SVGH).  Speciale dank gaat uit naar de koster van de kerk Jan Breman, voor het ter beschikking stellen en zetten van de koffie in de voorruimte van de kerk waar in alle rust kon worden gewerkt aan de vormgeving van de gevelsteen. Bas Schuurmans assisteerde bij het gieten van de steen en zorgde voor plaatsing.

Nieuw gezellig buurtcafé Nes71

Ari en Sanne verwennen u graag in de Van Nesstraat 71.

Woon jij in de Planetenbuurt in Haarlem of ben je wel bereid een blokje om te fietsen voor een leuke koffiezaak? Dan hebben wij goed nieuws: buurtcafé Nes71 is namelijk sinds november 2019, geopend in deze wijk.

Eigenaren Ari en Sanne vertellen je meer.
Ari en Sanne wonen nog niet zo lang in Haarlem, maar hebben hun kans gepakt om een buurtcafé op te zetten. “We zijn in 2017 in de Planetenbuurt in Haarlem komen wonen. Een superleuke buurt, maar we misten een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Toen we hoorden dat het pand tegenover de bakker te koop stond, zagen we dat als dé kans om een koffietentje te starten.

Buurtcafé
Je kunt bij de zaak terecht voor een goede kop koffie én gezelligheid. “Nes71 heeft als doel de mensen uit de Planetenbuurt samen te brengen. Met de beste koffie, gemaakt door opgeleide barista’s en met gebruik van verse producten, streven we ernaar dat de buurtbewoners elkaar hier kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen.”

Koffie en meer
Bij Nes71 kun je komen flexwerken, ontbijten, lunchen en natuurlijk kun je er een lekkere kop koffie met een taartje erbij scoren.

35 jaar Tentoonstellingen over Schoten

tentoonstelling

In Bibliotheek-Noord aan de Planetenlaan 170, is een overzichts tentoonstelling te zien van Stichting Historisch Schoten. Er wordt een bloemlezing getoond met verschillende onderwerpen over Schoten, waar sinds 1985 tentoonstellingen van gemaakt zijn. De tentoonstelling is nog t/m 14 maart te zien. Op 12 maart wordt een gezellige inloopmiddag gehouden om na te praten over de tentoonstelling en samen herinneringen op te halen. Tijdstip van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Theo Kooijman en tekenleraar Fred Hoep van de Schoter Scholengemeenschap organiseerden in 1985 de eerste tentoonstelling over Schoten. Zij werden geholpen door Cees Wallenburg en Carla Hordijk. Kinderen maakten met een epidiascoop tekeningen van Schoten op borden van 150 x 200 cm en er werd ook een maquette gemaakt. Het was een succes. Er kwamen veel (oud-)Schotenaren naar de tentoonstelling kijken en er werden allerlei leuke verhalen verteld over het geliefde dorp. Het interesseerde Theo Kooijman en hij begon foto’s en documenten te verzamelen en te sorteren in mappen. Maar de collectie die hij in korte tijd bij elkaar sprokkelde, was voor niemand uit Haarlem-Noord te bekijken. Het bestaan van de verzameling was niet bekend. Daarom deelde hij zijn idee over de oprichting van een historische werkgroep met Marcel Smeenk.  Dit alles in uit te voren als vereniging of stichting met donateurs om de kosten te kunnen betalen. Er werd een afspraak gemaakt met Joop de Ridder die vooral specialist was in de kerkgeschiedenis van Schoten. Joop had samen met Theo in 1992 al een tentoonstelling gemaakt over Schoten, die in het Historisch Museum aan het Groot Heiligland te zien was, waaraan ook werd meegewerkt door Wim Ruigrok en Henk Wieringa. Het was een succes en werd goed bezocht. De afspraak met Joop de Ridder verliep zo goed, dat in korte tijd, in de tuin achter zijn woonhuis, de Werkgroep Historisch Schoten werd opgericht. Al snel maakten Marcel Smeenk, Henk Wieringa en Marianne Schmidt de werkgroep compleet. Een van de kerntaken van de Werkgroep Historisch Schoten zou het behouden van de weinige monumenten van Schoten worden en het levendig houden van de geschiedenis in de vorm van lezingen, publicaties en tentoonstellingen. De werkgroep werd in 2003 omgezet in een stichting en de rest is bekend.

Behoud laatste stolpboerderij in gevaar

Afbeelding2

Het plan voor de restauratie van de monumentale boerderij Noord Akendam aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord dreigt vast te lopen. De ambtelijke adviezen voor restauratie en nieuwbouw zijn namelijk negatief, terwijl het Recreatieschap Spaarnwoude, de wijkraad Vondelkwartier en de Stichting Historisch Schoten juist positief staan tegenover over dit initiatief.
De 17e-eeuwse stolpboerderij, een gemeentelijk monument en de laatste boerderij in Haarlem van het Schoter type, verkeert in een zeer slechte toestand. De stolp is in 2012 ingestort, de resterende muren zitten vol met water, ook het dak van een van de twee woningen is recent ingestort. Vorig jaar kwam Nieuw Akendam BV met een plan voor restauratie in combinatie met nieuwbouw van twee gebouwen met de vorm van een schuur naast de boerderij. Het boerderijcomplex moet dan onderdak gaan bieden aan onder meer een medisch kinderdag-verblijf en horeca met een terras dat uitzicht biedt over de Hekslootpolder. Aan de voorzijde wordt daarvoor een groot parkeerterrein aangelegd.

tekening

Onder meer de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de gemeentelijke afdelingen Stedenbouw en Erfgoed hebben echter kritiek. De beoogde nieuwe functies passen niet binnen het bestemmingsplan. De nieuwbouw heeft een te stedelijke uitstraling, wordt te dominant ten opzichte van de monumentale gebouwen en wordt omschreven als een ’grote klont’ bebouwing.
Daardoor wordt ook de samenhang met het omringende weidelandschap verstoord. Het gemeentelijk advies spreekt van een ernstige aantasting van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Wiebe Koster van Nieuw Akendam heeft nu een brief gestuurd aan het college van B en W in een poging het plan vlot te trekken. Het college moet binnenkort een besluit nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning. Koster wijst er op dat het bestemmingsplan een uitbreiding met achthonderd vierkante meter toestaat. Het recreatieschap Spaarnwoude, eigenaar van de grond, heeft al ingestemd met het plan. Het initiatief past in de ontwikkelvisie van het schap. ,,Het is duidelijk dat bij niets doen de stolpboerderij al snel als verloren moet worden beschouwd’’, stelt Koster.

Nieuwe bestemming voormalige Ambachtsschool

 

De Meester van Haarlem
De voormalige Ambachtsschool aan de Verspronckweg in Haarlem zal de komende jaren transformeren naar De Meester van Haarlem, het schoolvoorbeeld van ruim wonen. Het monumentale hoofdgebouw van de school uit 1920 ligt in de populaire Kleverpark buurt. De oppervlakte van het gehele complex is ca. 20.000 m2 en zal ruimte bieden aan riante huurappartementen voor verschillende doelgroepen.
De monumentale uitstraling van het pand blijft daarbij behouden. Het voormalige schoolgebouw is van binnen ruim opgezet, met brede gangen, riante entrees en statige trappenhuizen. De hoge ruimtes en klaslokalen van dit karakteristieke gebouw uit 1920 lenen zich uitstekend voor unieke woonruimtes. De eerste bouwwerkzaamheden staan gepland in 2019, oplevering 2021.

Boekje Schoten (Haarlem-Noord) in oude fotografieën.

boekje

Stichting Historisch Schoten heeft een nieuw foto boekje uitgegeven. Het is een verzameling foto’s, elk voorzien van een onderschrift. De foto’s zijn afkomstig van het Noord Hollands Archief. “Schoten (Haarlem-Noord) in oude fotografieën”. Het boekje is te koop bij Boekhandel Gilliissen op de Rijksstraatweg en tijdens de monumentendagen in de kapel van R.K. Begraafplaats Sint Barbara.
U kunt ook per e-mail bestellen bij historischschoten@gmail.com.

Overeenstemming over bouw sociale huurwoningen bij Schoterkwartier in Haarlem

3D-impressie-Spaarnezijde
6 juni 2019. Het bouwplan voor het Schoterkwartier op het Deliterrein aan de Spaarndamseweg in Haarlem lijkt vlot getrokken. Het college van B en W heeft overeenstemming bereikt met ontwikkelaar AM over een aangepast woningbouwprogramma. Van de 142 nieuwe woningen komen er nu vijftig in de sociale huursector.
Een jaar geleden stak de gemeenteraad een stokje voor de verkoop van de grond aan AM. Het toen voorliggende plan ging uit van 131 woningen die allemaal in de koopsector zouden vallen. Dat was tegen het zere been van de raad, die zich beriep op afspraken die in het verleden zijn gemaakt over tenminste dertig procent sociale huurwoningen op dit terrein. De raad nam ook een motie aan die inzet op een nieuwe manier van wonen, het zogeheten Friendsconcept waarbij alleenstaanden een woning delen. Alle huurwoningen zouden volgens dit concept moeten worden aangeboden.
De toenmalige wethouder Van Spijk voorzag dat het project door deze eisen flinke vertraging zou oplopen en dat de grondverkoop de gemeente minder geld zou opleveren. ,,Het plan moet terug naar de tekentafel. Als we er al uitkomen’’, zei hij een jaar geleden. Zijn opvolger Floor Roduner (PvdA) is er nu toch uitgekomen met AM, hoewel niet helemaal wordt voldaan aan de motie van de raad.
Torenflat
Het Deliterrein en het naastgelegen Shellterrein, waar AM al eigenaar van is, moeten nu worden bebouwd met de 142 woningen, elf meer dus dan in het vorige plan. Dat is mogelijk door een andere indeling van de torenflat die hier is voorzien.
Er komen 34 eengezinswoningen in de dure koopsector, daarvoor is in het verleden al een bouwvergunning verleend. Daarnaast komen er nog 108 appartementen, waarvan vijftig in de sociale huursector. Die komen in de toren die bijna zestig meter hoog wordt. Elan Wonen gaat deze afnemen.
Deze corporatie gaat bij het Schoterkwartier ook experimenteren met het Friendsconcept, maar alleen bij drie dure huurwoningen. Meer woningen volgens dit concept kunnen volgens het college niet omdat het bij de sociale huurwoningen om tweekamerappartementen en compacte driekamerappartementen gaat. Daarmee zijn ze niet geschikt voor dubbele bewoning. Door de toevoeging van sociale huurwoningen daalt de grondopbrengst wel, aldus het college. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het bereikte resultaat.
Het Deliterrein ligt al ruim 25 jaar braak. Ooit stonden hier een gasfabriek en een tankstation. De grond is jaren geleden al gesaneerd. Buurtbewoners hebben het terrein deels een tijdelijke invulling gegeven.

De Haarlemmer Kweektuin.

haarlemDe Haarlemmer Kweektuin is een non-profit organisatie van betrokken vrijwilligers, die samen met de gemeente Haarlem de voormalige Stadskweektuin omvormt tot hét centrum voor duurzaamheid van Haarlem en omstreken. In dit ecologische stadspark komen natuur, water, horeca, bedrijven, educatie én recreatie samen om deze ambitie vorm te geven. Als basis hiervoor dienen de gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat en milieu, aangevuld met het plan ‘Haarlemmer Kweektuin’. Dit plan is tot stand gekomen dankzij het participatieproject van de gebiedsvisie Kleverlaanzone waaraan zo’n 1800 mensen hebben meegewerkt.
De gemeente Haarlem blijft eigenaar van de Haarlemmer Kweektuin (inclusief de opstallen). De stichting Haarlemmer Kweektuin zet de lijnen uit voor beheer en ontwikkeling. Dit maakt van de Kweektuin een uniek participatietraject, waarbij inwoners regie kunnen voeren in de totstandkoming van een toonaangevend centrum voor ecologie, klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Om dit tot stand te brengen is gekozen voor een organisch (hoe kan het ook anders) groeiproces. Op die wijze kunnen de honderden betrokken vrijwilligers, ondersteund door fondsen, subsidies en donaties, samen met de gemeente werken aan Haarlem’s groene toekomst. Op het terrein is ook het zeer gezellige Kweektuin Café  (in een kas) te vinden. In het  Kweekcafé kan veel. Het is een plek voor ontmoeting en inspiratie. Hun menukaart vertelt het verhaal: “Een kiemplek voor dromen (dromers), waar eten & drinken, natuur en cultuur, innovatie en design samenkomen”. Ze werken zoveel mogelijk met biologische en lokale producten. Het is een plek voor iedereen. Gezinnen lopen graag door naar achteren, waar zich een enorme kas bevindt, aangenaam warm door de zon die erop schijnt. Kinderen vermaken zich met houten speelgoed. Op de hippe bank kan je een Cappuccino drinken of Chai Latte met Yogi Chai siroop. Dankzij wifi is het een fijne werkplek. Terwijl je ‘Hanneke’s thee’ drinkt met gember, munt en citroen, eet je huisgemaakte appel- of worteltaart of taart van andere Haarlemse foodies. Je kan er zelfs shoppen: Kweekdesign verkoopt er ambacht en design uit Haarlem en omgeving, gericht op duurzaamheid. Wat dacht je van lampen gemaakt van oude melk- en sapjerrycans? Ze hangen in het Café en zijn te koop.

Trainer Barry Hughes overleden

Haarlem 3 juni 2019

Barry Hughes is na een kort ziekbed overleden. De markante oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles, Sparta en FC Utrecht is 81 jaar oud geworden. Barry Hughes werd geboren in Wales en speelde als voetballer bij de Engelse club West Bromwich Albion. Later vertrok hij naar Nederland waar hij onder meer bij het Amsterdamse Blauw-Wit speelde, maar zijn grote bekendheid verwierf hij als trainer. Een trainer met een vermakelijk Engels accent en met dat eeuwige geruite petje op zijn kalende kop.
Een paar mooie wapenfeiten: als trainer van HFC Haarlem mag hij de ontdekker worden genoemd van ene Ruud Gullit. En in zijn tijd bij Go Ahead kreeg de club op zijn voorspraak de toevoeging ‘Eagles’. Waarom dat was, weet nog altijd niemand. Verder trainde Hughes ook nog clubs als Sparta, FC utrecht, MVV en FC Volendam.
In Haarlem was Barry Hughes niet alleen populair bij de spelers, maar ook bij het publiek. Het toch wel een beetje saaie Haarlem werd door hem wakker geschud en de club werd onder zijn leiding zelfs kampioen van de eerste divisie. Hij voerde onder andere in dat bij de opkomst van de spelers het lied ‘A Banda’ van Herb Alpert door de speakers schalde. De stadionspeaker scandeerde vervolgens: “Daar zijn ze dan, de roodblauwe leeuwen!” Maar zijn meest memorabele moment als trainer is natuurlijk het rolfluit-incident uit 1978. Het AZ’67 van de Duitse trainer Georg Kessler komt op bezoek. Hughes en Kessler kunnen elkaar niet uitstaan. Kessler dwong Hughes namelijk om een Nederlands trainersdiploma te halen. En dan liet Kessler hem de eerste keer ook nog zakken ook. Als een speler van Haarlem een fikse overtreding maakt en daarvoor ‘slechts’ geel krijgt, loopt Kessler zich enorm op te winden langs de zijlijn. Daarop haalt Hughes een roltoeter uit zijn binnenzak en begint richting zijn collega te toeteren. Hughes lachen, de fans lachen.

175 jaar Parochie Schoten

De parochiegemeenschap Schoten bestaat 175 jaar. De Mariakerk aan de Rijksstraatweg maakt daar deel van uit. Hoe lang nog, is de vraag. Het rooms-katholieke erfdeel der natie slinkt. De Mariakerk wordt genoemd als een van de kerken die binnen afzienbare tijd hun deuren moeten sluiten. Grootste angst: de gemeenschap gaat naar de knoppen. ,,Maar we hebben wél een jaar vol festiviteiten gepland. Daar gaan we gewoon mee door’’, zegt Wil Eskes van de kerkelijke beheerscommissie. ,,Katholieken vormen een gemeenschap, waarin feesten in hoog aanzien staan. Dat laten we ons niet afnemen. Het is niet óns besluit, maar je kunt niet heen om het gegeven van de doorzettende teruggang van kerkgangers en een steeds hoger oplopende gemiddelde leeftijd.’’

Voor wie hoort dat zijn parochie, 175 jaar oud, misschien wordt opgeheven, staat het leven en dat van de hele kerkgemeenschap van de Mariakerk in Haarlem-Noord behoorlijk op z’n kop. Het is nog niet zo ver. Het is pas een aanbeveling van de adviesstuurgroep aan het bestuur van de Franciscus-parochie in oprichting, een nieuw samenwerkingsverband van katholieke kerken in Haarlem-Noord, IJmuiden, Driehuis en Santpoort.

Sinds enige tijd is in de kerk een foto-expositie ingericht over de 175-jarige parochiegemeenschap Schoten. Een kerkganger werpt er zondag voor de Woord- en Communieviering een blik op en mompelt voor hij de bank inschuift: ,,Nostalgie krijg je dan, hè… Ja, ja, ja ja…’’

Bert Caspers is al 28 jaar lid van kerkkoor Te Deum Laudamus. Ook hij beseft wat er straks verandert ,,De samenkomstplek valt weg. Een kerk verderop is toch niet je eigen gebouw. Geloven doe je samen, maar als de binding weg is…’’

Wil Eskes weet waar straks mogelijk de grootste pijn zit: ,,De onderlinge contacten vallen weg als je niet meer samenkomt in die omgeving die je met z’n allen in 175 jaar hebt opgebouwd. Dopen, trouwen, sterven, dat zijn gebeurtenissen die je met elkaar beleeft. Weet je dat we hier nog ons eigen kerkhof hebben? Er is een team dat daar wekelijks voor zorgt. Maar als er geen kerk meer is, raakt het geloof in de vergetelheid.’’
Accent

Diaken John Versteeg, die zondagmorgen in de woord- en communiedienst voorgaat, deelt de zorgen, al legt hij het accent op het bij elkaar houden van de geloofsgemeenschap.

,,Vanuit het bisdom is er natuurlijk een grotere samenhang. Haarlem-Noord staat niet op zichzelf. Er wordt ook gekeken naar IJmuiden, Velsen, Santpoort, de regio in brede zin. We zitten in een overgangsperiode van onzekerheid, die je pas kunt wegnemen als er definitieve besluiten vallen.’’

Tot die tijd houdt de Mariakerk er geloof in. Vanwege het jubileumjaar is er een volle kalender met feestelijke activiteiten. Zondag 30 juni komt bisschop Jos Punt de Heilige Mis opdragen.